Aktuality

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

14.08.2020 14:35
  SK_Oznámenie.pdf 

Čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru

31.07.2020 11:16
Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Nitre vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru pre celé územie okresu Nitra a Šaľa od 31. 07. 2020, 9:00 hod. až do odvolania.    ORHZZ v Nitre.pdf 

Oznámenie o zverejnení dokumentov na úradnej tabuli v obci a na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec

30.06.2020 10:59
  Na úradnej tabuli v obci ako aj na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec sme dňa 30.06. 2020 zverejnili nové dokumenty. Dokumenty nájdete v sekcií: Úradná tabuľa  

Oznámenie o zverejnení dokumentov na úradnej tabuli v obci a na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec

25.06.2020 14:56
  Na úradnej tabuli v obci ako aj na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec sme dňa 25.06. 2020 zverejnili nové dokumenty. Dokumenty nájdete v sekcií: Úradná tabuľa  

Oznam o zverejnení zámeru: „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“

16.06.2020 14:14
         Obec Žihárec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje obyvateľom obce Žihárec ako dotknutej obci, že do zámeru   „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“   je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Žihárec  počas úradných hodín v termíne od 16.06.2020 do 30.06.2020. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15...

Oznámenie o zverejnení dokumentov na úradnej tabuli v obci a na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec

15.06.2020 13:43
Na úradnej tabuli v obci ako aj na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec sme dňa 08.06. 2020 zverejnili nové dokumenty. Dokumenty nájdete v sekcií: Úradná tabuľa    

Oznámenie o zverejnení dokumentov na úradnej tabuli v obci a na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec

08.06.2020 14:30
Na úradnej tabuli v obci ako aj na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec sme dňa 08.06. 2020 zverejnili nové dokumenty. Dokumenty nájdete v sekcií: Úradná tabuľa  

Sociálna poisťovňa informuje

22.05.2020 13:37
Ak rodič po otvorení škôl a škôlok pokračuje v OČR, nepodáva novú žiadosť, vyplní len upravený formulár Čestného vyhlásenia 22.05.2020 V súvislosti s poslednou novelou zákona o sociálnom poistení a čiastočným otvorením škôlok a škôl od 1. júna 2020 Sociálna poisťovňa uskutočnila zmeny v tlačivách Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na účely výplaty dávky ošetrovné počas krízovej situácie. Nový formulár Žiadosti o ošetrovné je určený iba tým poistencom, ktorí doteraz počas koronakrízy o dávku pandemické ošetrovné ešte...

Oznámenie o zverejnení dokumentov na úradnej tabuli v obci a na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec

11.05.2020 10:32
Na úradnej tabuli v obci ako aj na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec sme dňa 11.05. 2020 zverejnili nové dokumenty. Dokumenty nájdete v sekcií: Úradná tabuľa  

Oznámenie o zverejnení dokumentov na úradnej tabuli v obci a na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec

30.04.2020 19:13
  Na úradnej tabuli v obci ako aj na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec sme dňa 25.02. 2020 zverejnili nové dokumenty.   Dokumenty nájdete v sekcií: Úradná tabuľa    
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktuality

V tejto rubrike nie sú žiadne články.