Aktuality

Zrušenie veterinárnych opatrení

05.07.2022 08:23
Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa zrušuje opatrenia. Zrušenie veterinárnych opatrení.pdf   

Oznámenie o kvalite vody verejnej artézskej studne

26.05.2022 11:04
  Oznámenie - artézska studňa.pdf   

V Ý B E R O V É K O N A N I E

25.02.2022 08:55
 OBEC  ŽIHÁREC, č. 599, 925 83 Žihárec     v zmysle § 4 zákona NR SR  č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje dňom  11.02.2022                    V Ý B E R O V É    K O N A N...

Prerušenie distribúcie elektriny

10.02.2022 12:40
  Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 21. 02. 2022 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:   V čase od 08:00 hod. do 12:30 hod.:   Žihárec č. 578, 579, 580, 581, 582, 584, 586, 588, 591, 593    

Výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.

19.11.2021 13:25
Výzva - Zs. distribučná a. s..pdf

Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie NSK na roky 2021-2027

04.11.2021 10:10
Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie NSK na roky 2021-2027" je zverejnené na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-nitr

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

04.08.2021 09:23
          Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra v súlade s  § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru v celom územnom obvode okresu Nitra a okresu Šaľa dňom 03. 08. 2021 od 8:00 hod..   Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.pdf (19,4 kB)

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

16.07.2021 12:19
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do Poľovného revíru Šaľa, ktoré sa uskutoční dňa 28. júla 2021 so začiatkom o 13:00 hod. na Notárskom úrade JUDr. Petra Šulaia, sídliacom na adrese M.R. Štefánika 14, 940 02 Nové Zámky   pozvánka.pdf    zoznam vlastníkov a správcov poľovných plôch.pdf     

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

24.06.2021 10:46
Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Nitre vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru v celom územnom obvode okresu Nitra a Šaľa od 24. 06. 2021,  9:00 hod. až do odvolania.   Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru.pdf     

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

22.06.2021 13:32
MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o. ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov   Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych...
1 | 2 | 3 | 4 >>