Aktuality

Oznámenie o zverejnení dokumentov na úradnej tabuli v obci a na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec

08.06.2020 14:30
Na úradnej tabuli v obci ako aj na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec sme dňa 08.06. 2020 zverejnili nové dokumenty. Dokumenty nájdete v sekcií: Úradná tabuľa  

Sociálna poisťovňa informuje

22.05.2020 13:37
Ak rodič po otvorení škôl a škôlok pokračuje v OČR, nepodáva novú žiadosť, vyplní len upravený formulár Čestného vyhlásenia 22.05.2020 V súvislosti s poslednou novelou zákona o sociálnom poistení a čiastočným otvorením škôlok a škôl od 1. júna 2020 Sociálna poisťovňa uskutočnila zmeny v tlačivách Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na účely výplaty dávky ošetrovné počas krízovej situácie. Nový formulár Žiadosti o ošetrovné je určený iba tým poistencom, ktorí doteraz počas koronakrízy o dávku pandemické ošetrovné ešte...

Oznámenie o zverejnení dokumentov na úradnej tabuli v obci a na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec

11.05.2020 10:32
Na úradnej tabuli v obci ako aj na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec sme dňa 11.05. 2020 zverejnili nové dokumenty. Dokumenty nájdete v sekcií: Úradná tabuľa  

Oznámenie o zverejnení dokumentov na úradnej tabuli v obci a na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec

30.04.2020 19:13
  Na úradnej tabuli v obci ako aj na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec sme dňa 25.02. 2020 zverejnili nové dokumenty.   Dokumenty nájdete v sekcií: Úradná tabuľa    

Oznámenie obce Neded - VÝBEROVÉ KONANIE

30.04.2020 18:21
   Obec Neded v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na funkciu 1. Riaditeľa (-ky) Základnej školy, Neded 964 2. Riaditeľa (-ky) Základnej školy Ágostona Pongrácza s vyučovacím jazykom maďarským, Neded 964 - Pongrácz Ágoston Alapiskola, Negyed 964      VÝBEROVÉ KONANIE.pdf   

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

21.04.2020 12:15
   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia       

Oznam

15.04.2020 19:33
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre  vyhlasuje    ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU  pre celé územie okresu Nitra a Šaľa  od 10. 04. 2020, 9:00 hod. až do odvolania.      SKM_doc.pdf       

Oznámenie o zverejnení dokumentov na úradnej tabuli v obci a na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec

07.04.2020 10:47
    Na úradnej tabuli v obci ako aj na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec sme dňa 07. 04. 2020 zverejnili nové dokumenty.   Dokumenty nájdete v sekcií: Úradná tabuľa  

Oznam Sociálnej poisťovne

27.03.2020 08:15
Pozor:  Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie! 26.03.2020 Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili z dôvodu uzatvorenia škôl a predškolských zariadení od 16.03.2020 alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral. Na tento účel Sociálna...

Oznam Sociálnej poisťovne

23.03.2020 10:34
Sociálna poisťovňa automaticky – bez žiadosti – predĺži aktuálne začaté 14-dňové OČR-ky   20.03.2020   Ústredný krízový štáb odporučil, aby Sociálna poisťovňa priznala ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10 rokov + 364 dní) počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu/núdzový stav a svojim rozhodnutím uzavrel školské a predškolské zariadenia. V takýchto prípadoch sa poistencom nebude ani prerušovať povinné sociálne poistenie. Sociálna poisťovňa preto automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktuality

V tejto rubrike nie sú žiadne články.