Aktuality

O Z N A M

17.06.2021 14:12
  Obec Žihárec oznamuje obyvateľom, že dňa 3.júla 2021(sobotu) v budove KIC od 8:00 - do17:00 hodiny sa uskutoční mobilné očkovanie proti vírusu COVID -19 pre obyvateľov obce Žihárec nad 16 rokov, pre imobilných obyvateľov obce a pre tých, ktorí sú v súčasnosti zaregistrovaní v čakárni na očkovanie a nebol im ešte pridelený prvý termín očkovania. Očkovať sa bude vakcínou Pfizer. Záujemcovia o očkovanie sa môžu nahlásiť osobne na obecnom úrade v pracovných dňoch, telefonicky na tel. čísle 031/77 98 201 alebo elektronickou formou na mailovú adresu : ziharec@obecziharec.sk . K nahláseniu je...

POZVÁNKA NA VEREJNÉ PREROKOVANIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA ZÁKONA č. 26/2006 Z.z. „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice„

09.06.2021 14:38
  Oznámenie o konaní verejného prerokovania navrhovanej činnosti zmysle § 34, ods. 2 a ods.3, zák. NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.        Obec Žihárec ako dotknutá obec Vás v zmysle citovaného zákona pozýva na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti s názvom „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice“ navrhovateľa SPV DÁLOVCE s.r.o., Popradská ul. č. 71, 821 06...

I n f o r m á c i a p r e v e r e j n o s ť

27.05.2021 14:39
  Obec Žihárec - Informácia pre verejnosť     VEC: Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice – správa o hodnotení navrhovanej činnosti   Obec Žihárec v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 24.04.2020 bolo obci doručené oznámenie o dokumente   „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou...

Informácia o vol'nom pracovnom mieste

17.05.2021 14:21
OBEC NEDED   Informácia o vol'nom pracovnom mieste     Názov zamestnávatel'a: OBEC NEDED, 925 85 Neded Škola: Základná škola, Neded 964 Kontakt: obecneded@neded.sk Pracovné miesto: sociálny pedagóg Rozsah úväzku: 100% Nástup do zamestnania: 31.08.2021   Viac informácií nájdete tu.    

Informácia o voľnom pracovnom mieste

17.05.2021 14:16
OBEC NEDED     Informácia o voľnom pracovnom mieste   Názov zamestnávatel'a: OBECNEDED, 925 85 Neded Škola: Základná škola, Neded 964 Kontakt: obecneded@neded.sk Pracovné miesto: učitel'/ka 1.stupňaZŠ Rozsah úväzku: 100% Nástup do zamestnania: 01.09.2021   Viac informácií nájdete tu.    

O Z N A M

30.04.2021 08:39
Oznamujeme obyvateľom, že antigénové testovanie sa v Žihárci uskutoční 1. mája 2021, v sobotu v miestnom Kultúrnom dome. !!!Pozor - zmena času testovania!! od 08.00 hod. – do 17.00 hod. Prosíme obyvateľov, aby prišli na testovanie v tomto poradí:   od 8:00 do 11:45 hod. v abecednom poradí od písmena A do CH od 13:00 do 15:00 hod. od písmena I do N od 15:00 do 17:00 hod. od písmena Ň do Ž Posledný odber pred obedom o 11:45 hod. a pred skončením testovania o 17:00 hod. Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz.  

Oznam - Prerušenie distribúcie elektriny

23.04.2021 14:21
    Plánované prerušenie dodávky elektriny 07.05.2021.pdf   

Oznam - Prerušenie distribúcie elektriny

23.04.2021 14:20
  Plánované prerušenie dodávky elektriny 05.05.2021.pdf     

Oznam - Prerušenie distribúcie elektriny

23.04.2021 14:18
  Plánované prerušenie dodávky elektriny 04.05.2021.pdf   

O Z N A M

23.04.2021 10:37
O Z N A M Oznamujeme obyvateľom, že antigénové testovanie COVID-19 sa v Žihárci uskutoční 24. apríla 2021 (v sobotu) od 08.00 hod. – do 18.00 hod. v miestnom Kultúrnom dome.   Prosíme obyvateľov, aby prišli na testovanie v tomto poradí:   od 8:00 do 11:45 hod. v abecednom poradí od písmena A do CH od 13:00 do 15:00 hod. od písmena I do N od 15:00 do 18:00 hod. od písmena Ň do Ž   Posledný odber pred obedom o 11:45 hod. a pred skončením testovania o 18:00 hod. Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz. Pri vstupe...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>