Aktuality

O Z N A M

24.02.2021 12:39
O Z N A MOznamujeme obyvateľom, že  antigénové testovanie COVID-19 sa v Žihárci uskutoční 27. februára 2021 (v sobotu) od 08.00 hod. - do 18.00 hod. v miestnom Kultúrnom dome.Prosíme obyvateľov, aby prišli na testovanie v tomto poradí:27. február 2021 (sobota):      od 8:00   do 11:45 hod. v abecednom poradí od písmena A do CH                     ...

O Z N A M

18.02.2021 10:46
Oznamujeme obyvateľom, že piate kolo  antigénového testovania COVID-19 sa v Žihárci uskutoční 20. februára 2021 (v sobotu) od 08.00 hod. – do 18.00 hod. v miestnom Kultúrnom dome. Prosíme obyvateľov, aby prišli na testovanie v tomto poradí: 20. február 2021 (sobota):   od 8:00   do 11:45 hod. v abecednom poradí od písmena A do CH                  ...

O Z N A M

11.02.2021 18:33
Oznamujeme obyvateľom, že štvrté kolo antigénového testovania COVID-19 sa v Žihárci uskutoční 13. februára 2021 (v sobotu) od 08.00 hod. - do 20.00 hod. v miestnom Kultúrnom dome.Prosíme obyvateľov, aby prišli na testovanie v tomto poradí:13. február 2021 (sobota):od 8:00 do 12:00 hod. v abecednom poradí od písmena A do CHod 13:00 do 17:00 hod. od písmena I do Nod 18:00 do 20:00 hod. od písmena Ň do ŽPosledný odber pred obedom o 11:45 hod., pred večerou o 17:00 hod. a pred skončením testovania o 19:45 hod. Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz.

O Z N A M

05.02.2021 13:13
Starostovia obcí Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany a Neded ako zriaďovatelia materských škôl a základných škôl v ich územnej pôsobnosti na spoločnom zasadnutí dňa 5.2.2021 rozhodli o tom, že materské školy a základné školy v menovaných obciach zostávajú dňom 8.2.2021 najmenej po dobu jedného týždňa naďalej ZATVORENÉ. Uvedené rozhodnutie zriaďovateľov škôl a škôlok reflektuje na mimoriadne nepriaznivú epidemiologickú situáciu v jednotlivých obciach a v celom okrese Šaľa, ktorý je v rámci regionálneho COVID semaforu zaradený do IV....

O Z N A M

28.01.2021 10:41
  Oznamujeme obyvateľom, že druhé kolo plošného antigénového skríningu COVID-19 sa v Žihárci uskutoční 30. januára 2021 (v sobotu) a 31. januára 2021 (v nedeľu) od 08:00 hod. – do 18:00 hod. v miestnom Kultúrnom dome. Prosíme obyvateľov, aby prišli na testovanie v tomto poradí: 30. január 2021 (sobota): - od 8 hod. – do 10 hod. v abecednom poradí od písmena A do písmena B     - od 10 hod. – do 12 hod. v abecednom poradí od písmena C do písmena...

O Z N A M

21.01.2021 14:48
  Obec Žihárec na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky k návrhu na prijatie opatrení na zníženie ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky rozhodla vytvoriť odberné miesto za účelom antigénového testovania obyvateľov. Testovanie sa uskutoční v Kultúrnom dome v Žihárci: Prosíme obyvateľov, aby prišli na testovanie v tomto poradí:   V piatok:              od 8:00   do 12:00 osoby staršie ako 65 rokov    od 13:00  do 15:00 študenti starší ako 15 rokov, študenti stredných a vysokých...

OZNAM

18.01.2021 20:37
Obec Žihárec na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky k návrhu na prijatie opatrení  a zníženie ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky rozhodla vytvoriť odberné miesto za účelom antigénového testovania obyvateľov.   Testovanie sa uskutoční v Kultúrnom dome v Žihárci:   piatok (22.1.): od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod. sobota (23.1.): od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod. nedeľa (24.1.): od 8:00 hod. do 13:00 hod.   Žiadame obyvateľov, aby sa v piatok (22.1.) dostavili najmä dôchodcovia a tí, ktorí v sobotu a v...

VÝBEROVÉ KONANIE

11.01.2021 14:21
    Obec Neded v zmysle § 3 a 4 zákona NR SR č. 59612003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 55212003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v mení neskorších predpisov vyhlasuje   VÝBEROVÉ KONANIE   na funkciu riaditeľa (-ky) Materskej školy, Baláta 134, Neded s nástupom od 01.03.2020.   Požadovanými predpokladmi sú:     Požadovanými predpokladmi sú:Obec Neded v zmysle § 3 a 4 zákona NR SR č. 59612003 Z.z. o štátnej správe v školstve a...

Oznámenie

04.01.2021 16:44
Vážení obyvatelia!Vláda Slovenskej republiky, vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku prijala uznesenie, ktorým nariaďuje od 1. januára 2021 prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek. Opatrenie bude platiť zatiaľ do 24. januára. Na základe vyššie uvedeného opatrenia preto Obecný úrad  bude až do dovolania zatvorený.  Úctivo si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste primárne vaše úradné záležitosti vybavovali cez telefón, e-mail alebo cez messenger Facebooku. Pekne Vás prosíme, aby ste výlučne v nevyhnutných prípadoch vyhladali obecný úrad osobne.Dostupné kontakty sú...

Prerušenie distribúcie elektriny

28.12.2020 10:59
  Prerušenie dodávky elektriny.PDF   
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>