Aktuality

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

11.11.2018 10:44
Miestna volebná komisia v Žihárci, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018.  Do obecného zastupiteľstva v Žihárci boli zvolení: Meno, priezvisko, politická strana, počet hlasov   Zsolt Baranyay, SMK – MKP 463 Ladislav Habán, nezávislý kandidát 460 Csaba Nagy, SMK – MKP 460 Erika Habánová, MOST – HÍD...

Mach Trade spol s.r.o.

27.09.2018 15:26

Pomoc obetiam násilia

27.09.2018 15:24

Upravený harmonogram zberu papiera a skla

09.08.2018 10:50

Harmonogram zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu

28.12.2017 09:29
Harmonogram - 2018  

Oznámenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

12.05.2017 14:06
  Metodický pokyn na napúšťanie vody do bazénov z verejného vodovodu.    

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

24.04.2017 11:03
Informácie spoločnosti MACH TRADE spol. s.r.o. a INSA spol. s.r.o. nájdete v priloženom informačnom liste.    

Harmonogram zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu

04.01.2017 10:25
 

Oznam - Regionálna a potravinová správa Šaľa

22.11.2016 08:36
  V zmysle § 37 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 39/2007 Z.z. je povinnosťou vlastníkov, držiteľov, fyzických osôb, fyzických osôb - podnikateľov, právnických osôb vo veterinálnej oblasti zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu  a registráciu zvierat podľa osobitných predpisov a v zmysle Vyhlášky MPRV SR č. 16/2012 Z.z. o identifikácií a registrácií koňovitých zvierat prihlásiť chov koňovitých zvierat do centrálneho registra hospodárskych zvierat. Žiadosť o registráciu nového chovu v okrese Šaľa potvrdzuje Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa. V prípade otázok...

Prerušenie distribúcie elektriny.

14.10.2016 09:18
  Prerušenie distribúcie elektriny.
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Aktuality

V tejto rubrike nie sú žiadne články.