Archív článkov

Oznámenie o zverejnení dokumentov na úradnej tabuli v obci a na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec

30.06.2020 10:59
  Na úradnej tabuli v obci ako aj na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec sme dňa 30.06. 2020 zverejnili nové dokumenty. Dokumenty nájdete v sekcií: Úradná tabuľa  

Oznámenie o zverejnení dokumentov na úradnej tabuli v obci a na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec

25.06.2020 14:56
  Na úradnej tabuli v obci ako aj na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec sme dňa 25.06. 2020 zverejnili nové dokumenty. Dokumenty nájdete v sekcií: Úradná tabuľa  

Oznam o zverejnení zámeru: „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“

16.06.2020 14:14
         Obec Žihárec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje obyvateľom obce Žihárec ako dotknutej obci, že do...

Oznámenie o zverejnení dokumentov na úradnej tabuli v obci a na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec

15.06.2020 13:43
Na úradnej tabuli v obci ako aj na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec sme dňa 08.06. 2020 zverejnili nové dokumenty. Dokumenty nájdete v sekcií: Úradná tabuľa    

Oznámenie o zverejnení dokumentov na úradnej tabuli v obci a na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec

08.06.2020 14:30
Na úradnej tabuli v obci ako aj na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec sme dňa 08.06. 2020 zverejnili nové dokumenty. Dokumenty nájdete v sekcií: Úradná tabuľa  

Sociálna poisťovňa informuje

22.05.2020 13:37
Ak rodič po otvorení škôl a škôlok pokračuje v OČR, nepodáva novú žiadosť, vyplní len upravený formulár Čestného vyhlásenia 22.05.2020 V súvislosti s poslednou novelou zákona o sociálnom poistení a čiastočným otvorením škôlok a škôl od 1. júna 2020 Sociálna poisťovňa uskutočnila zmeny v tlačivách...

Oznámenie o zverejnení dokumentov na úradnej tabuli v obci a na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec

11.05.2020 10:32
Na úradnej tabuli v obci ako aj na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec sme dňa 11.05. 2020 zverejnili nové dokumenty. Dokumenty nájdete v sekcií: Úradná tabuľa  

Oznámenie o zverejnení dokumentov na úradnej tabuli v obci a na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec

30.04.2020 19:13
  Na úradnej tabuli v obci ako aj na elektronickej úradnej tabuli webového sídla obce Žihárec sme dňa 25.02. 2020 zverejnili nové dokumenty.   Dokumenty nájdete v sekcií: Úradná tabuľa    

Oznámenie obce Neded - VÝBEROVÉ KONANIE

30.04.2020 18:21
   Obec Neded v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na funkciu 1....

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

21.04.2020 12:15
   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia       
Záznamy: 1 - 10 zo 74
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>