COVID-19

Odbor ŠPDTP/ Dept. of SOPs and Preventive, Diagnostic and Therapeutical Guidelines

Sekcia Zdravia/ Section of Health

 

Popis: Popis: cid:image002.png@01D2CFE1.1A9C2E40       cid:image005.jpg@01D5D040.DF0F1690      

Limbová 2837 52 BratislavaSlovenská republika       

 

Pomoc sebe a druhým COVID-19.pdf                           Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19.pdf 
 
Čo robiť, ak ste chorý_COVID-19.pdf                          10 odporúčaní keď ste doma COVID-19.pdf