Hivatalos közlemények

                                       OBEC  ŽIHÁREC – ZSIGÁRD KÖZSÉG

                                                  ZSIGÁRD 599, 925 83

 

 

                               PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

     Zsigárd Község a 2003. évi 596. számú, az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló SZNT – törvénye 4§-a alapján és a 2003. évi 552. számú  közérdekben végzett munkáról szóló SZNT – törvénye alapján 2021. 07. 15-vel pályázatot hirdet az alábbi oktatásügyi intézmény

 

igazgatói tisztségének betöltésére:

 

Zsigárdi  Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola  1-4.osztály,  Zsigárd  925 83

 

                                                         

                                     a 2021. 09. 01-jétől kezdődő időszakra.

 

    

Pályázati feltételek:

-      a pályázónak meg kell felelnie a SZK NT a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 2009. évi 317-es törvény 7-es és 34-es számú paragfusai valamint   a SZK IM  437/2009. évi a pedagógiai alkalmazottak kvalifikációs és személyi  kvalifikációs feltételeiről szóló cikkelyei előírásainak 

-      erkölcsi feddhetetlenség

-      testi és szellemi alkalmasság

-      a szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben és a magyar nyelv megfelelő szintű ismerete 

-      minimum 5 év pedagógiai gyakorlat

Személyi és erkölcsi feltételek:

-      vezetői képesség, gazdasági alapismeretek és az oktatási, munkajogi törvények ismerete

-      számítástechnikai imeretek (Word, Excel, internet)

-      a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei

-      szervezői és kommunikációs készség

Szükséges iratok:

 • írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra
 • a végzettséget igazoló okirat hitelesített fénymásolata
 • szakmai önéletrajz
 • erkölcsi bizonyítvány leirata  (három hónapnál nem korábbi)
 • orvosi igazolás a testi és szellemi alkalmasságról
 • pegagógiai gyakorlatot igazoló okirat
 • az iskola irányítására, fejlesztésére vonatkozó írásos elképzelés (1-2 A4-es oldal)

-      a pályázaton résztvevő beleegyezése személyi adatainak a felhasználására a SZK NT a személyi adatok védelméről szóló 18/2018-as sz. törvénye 11. paragrafusa szerint.

-      1. atesztációs vizsga elvégzését igazoló okirat hitelesített fénymásolata

      

A pályázathoz a jelentkezőlapot kérjük 2021. 08. 11., 12:00 óráig az alábbi címre eljuttatni: Obec Žihárec  – Zsigárd  Község, Obecný úrad – Községi Hivatal,  599, 925 83  Žihárec.

A borítékra írják rá:  „Výberové konanie  ZŠ s VJS 1-4.roč., Žihárec - Neotvárať“

Azok, akik a pályázat feltételeinek megfelelnek, írásban lesznek értesítve a meghallgatás helyéről és időpontjáról   7 nappal a meghallgatás előtt.

                                                                                                

 

 

Alajos B a r a n y a y

       polgármester

 

Ikt. szám:   42 /2021/OcU                                                                                                                                                          

Zsigárd, 2021.07.15.

 

 

 

                                                               OBEC  ŽIHÁREC – ZSIGÁRD KÖZSÉG

                                                                             ZSIGÁRD 599 , 925 83

 

 

                                     PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

     Zsigárd Község a 2003. évi 596. számú, az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló SZNT– törvénye 4§-a alapján és a 2003. évi 552. számú  közérdekben végzett munkáról szóló SZNT  – törvénye alapján 2020. 07. 15-vel pályázatot hirdet az alábbi oktatásügyi intézmény  igazgatói tisztségének betöltésére:

 

 1.  Zsigárdi  Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola  1-4.osztály,  Zsigárd  925 83

 

                                                         

                               a 2020. 9. 1-jétől kezdődő időszakra.

 

    

Pályázati feltételek:

-      a pályázónak meg kell felelnie a SZK NT a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 2009. évi 317-es törvény 7-es és 34-es számú paragfusai valamint   a SZK IM  437/2009. évi a pedagógiai alkalmazottak kvalifikációs és személyi  kvalifikációs feltételeiről szóló cikkelyei előírásainak 

-      erkölcsi feddhetetlenség

-      testi és szellemi alkalmasság

-      a szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben és a magyar nyelv megfelelő szintű ismerete 

-      minimum 5 év pedagógiai gyakorlat

Személyi és erkölcsi feltételek:

-      vezetői képesség, gazdasági alapismeretek és az oktatási, munkajogi törvények ismerete

-      számítástechnikai imeretek (Word, Excel, internet)

-      a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei

-      szervezői és kommunikációs készség

Szükséges iratok:

 • írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra
 • a végzettséget igazoló okirat hitelesített fénymásolata
 • szakmai önéletrajz
 • erkölcsi bizonyítvány leirata  (három hónapnál nem korábbi)
 • orvosi igazolás a testi és szellemi alkalmasságról
 • pegagógiai gyakorlatot igazoló okirat
 • az iskola irányítására, fejlesztésére vonatkozó írásos elképzelés (1-2 A4-es oldal)

-      a pályázaton résztvevő beleegyezése személyi adatainak a felhasználására a SZK NT a személyi adatok védelméről szóló 18/2018-as sz. törvénye 11. paragrafusa szerint.

-      1. atesztációs vizsga elvégzését igazoló okirat hitelesített fénymásolata

      

A pályázathoz a jelentkezőlapot kérjük 2020. 8. 12., 12:00 óráig az alábbi címre eljuttatni: Obec Žihárec  – Zsigárd  Község, Obecný úrad – Községi Hivatal,  599, 925 83  Žihárec.

A borítékra írják rá:  „Výberové konanie  ZŠ s VJS 1-4.roč., Žihárec - Neotvárať“

     Azok, akik a pályázat feltételeinek megfelelnek, írásban lesznek értesítve a meghallgatás helyéről és

     időpontjáról 7 nappal a meghallgatás előtt.

                                                                                                

 

 

         Alajos B a r a n y a y

       polgármester

 

Ikt. szám:   108   /2020                                                                                                                                                               

Zsigárd, 2020.07.15.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

PERED KÖZSÉG a T.t. 596/2003-as számú, az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló törvény 3§-a és 4§-sa alapján és a T.t. 552/2003-as számú, a közjóléti munkáról szóló törvény alapján pályázatot hirdet az alábbi oktatásügyi intézmény igazgatói tisztségének betöltésére:

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Tešedíkovo 153 - Pered

a 2020. augusztus 1-től kezdődő időszakra.

 

További információ itt található.

 

 

OBEC  ŽIHÁREC – ZSIGÁRD KÖZSÉG, ZSIGÁRD 599 , 925 83

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

     Zsigárd Község a 2003. évi 596. számú, az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló SZNT– törvénye 4§-a alapján és a 2003. évi 552. számú  közérdekben végzett munkáról szóló SZNT  – törvénye alapján 2020. 05. 26-val pályázatot hirdet az alábbi oktatásügyi intézmény  igazgatói tisztségének betöltésére:

 

 Zsigárdi  Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola  1-4.osztály,  Zsigárd  925 83

 

a 2020. 9. 1-jétől kezdődő időszakra.

 

További információ elérhető itt.

                          OBEC  ŽIHÁREC – ZSIGÁRD KÖZSÉG

                                        ZSIGÁRD 599 , 925 83

 

 

          PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

     Zsigárd Község a 2003. évi 596. számú, az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló SZNT– törvénye 4§-a alapján és a 2003. évi 552. számú  közérdekben végzett munkáról szóló SZNT  – törvénye alapján 2020. 02. 14-vel pályázatot hirdet az alábbi oktatásügyi intézmény  igazgatói tisztségének betöltésére:

 

 1.  Zsigárdi  Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola  1-4.osztály,  Zsigárd  925 83

 

                                                         

                               a 2020. 4. 1-jétől kezdődő időszakra.

 

További információ elérhető itt.

 

 

Pályázati felhívás

 

Pályázati felhívás a ZSSZTNYI igazgatói posztjának betöltésére, ZŠ s VJS , Žihárec  č.2, 925 83 Žihárec

 

Zsigárd Község a 2003. évi 596. számú, az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló SZNT-törvénye 4 paragrafusa alapján ...

 
További információ elérhető itt.

Pályázati felhívás

 

Pályázati felhívás a Zsigárdi SZTNYÓ igazgatói posztjának betöltésére, MŠ s VJS , 925 83 Žihárec

 

Zsigárd Község a 2003. évi 596. számú, az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló SZNT-törvénye 4 paragrafusa alapján ...

 
További információ elérhető itt.
 

 

 

 PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO  KONTROLÓRA OBCE ŽIHÁREC NA  I. POLROK 2017 

 
 
Dokument na stiahnutie nájdete tu.

 

Pályázati felhívás

 

A Zsigárdi községi képviselő-testület 364/2016 számú határozata alapján választásokat ír ki a Zsigár község főellenőrének posztjára a 369/1990 számú törvény alapján.

 

A felhívás szövege  itt. található.

 

Pályázati felhívás a Zsigárdi MTNYÓ igazgatói posztjának betöltésére, MŠ s VJM - Óvoda, 925 83 Žihárec

 

Zsigárd Község a 2003. évi 596. számú, az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló SZNT-törvénye 4 paragrafusa alapján ...

 
További információ elérhető itt.

 

A 2016 március 5-én lezajlott parlamenti választások helyi szintű eredményei

 

Letölthető dokumentum

 

 

 

 

A Zsigárdi Helyi Választási Bizottság közleménye

 

 

A HVB értesíti a lakosságot a 2014. november 15 - i önkormányzati választások eredményeiről.

Az 1378 választásra jogosult lakosból 708 élt a választási jogával.

Polgármester Baranyay Alajos  567 szavazattal.

 

 

Képviselőkké a következő jelölteket választották:

 

 1. Burdi János mérnök MKP                    394 szavazattal
 2. Katona Tamás MKP                           386 
 3. Nagy Csaba MKP                              384
 4. Habán László bc. független jelölt         363
 5. Bácsai Dénes MKP                            339
 6. Tóth Gábor MKP                               310
 7. Baranyay, SMK-MKP                         306
 8. Eva Kubišová, SMK-MKP                  286
 9. Erika Habánová, Ing. MOST-HÍD        286

 

 

Pótképviselők a következők:

     1. Császár, László,MKP                               276 

     2. Marek Mrázik, Ing.  SMER – SD               250  

     3. Dalibor Varga, Mgr. SMER – SD              209

     4. Jónás Péter, független                            209               

     5. Štefan Habán, 28, MOST-HÍD                 203         

     6. Takács Zoltán, MKP                               187

     7. Jaroslav Skačan, SMER – SD                   86

 

Zsigárd, 2014.11.16.

                                                                          Nóra Tóth, s.k.

                                                                            HVB elnöke