Fehér Fűz - Salix Alba

 

Verejný obstarávateľ: Fehér Fűz - Salix Alba

Sídlo: 925 83 Žihárec č. 801

Štatutárny zástupca: Zsolt Baranyay, predseda združenia

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami na realizáciu zákazky:

„Revitalizácia mŕtveho ramena Váhu, vybudovanie náučného chodníka a oddychových zón“ v obci Žihárec

vyhlásenej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Výzva na predloženie CP

 

Zverejnené dňa 13. 09. 2019

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky
v rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami na realizáciu zákazky:
„Revitalizácia mŕtveho ramena Váhu, vybudovanie náučného chodníka a oddychových zón“ v obci Žihárec
vyhlásenej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovVýzva na predloženie cenovej ponuky
v rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami na realizáciu zákazky:
„Revitalizácia mŕtveho ramena Váhu, vybudovanie náučného chodníka a oddychových zón“ v obci Žihárec
vyhlásenej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov