ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

24.06.2021 10:46

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Nitre vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru v celom územnom obvode okresu Nitra a Šaľa od 24. 06. 2021,  9:00 hod. až do odvolania.

 

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru.pdf