Hľadáme jedinečnosti okresu Šaľa.

16.11.2015 13:57

 

Regionálna rozvojová agentúra Šaľa zabezpečuje zber návrhových listov regionálnych jedinečností okresu Šaľa, ktoré budú podkladom pre celoslovenský katalóg jedinečností. Regionálne jedinečnosti môžu byť hmotné a nehmotné: všetky duševné, materiálne, prírodné, spoločenské hodnoty a produkty, ktoré vznikli v súvislosti s nejakou tvorivou činnosťou, výrobou, tradíciami, vedomosťami, v súvislosti s regiónom alebo jeho živou prírodou, ktoré sú z regionálneho hľadiska rozhodujúce a významné.

Každá  obec a mesto má na svojom území nejakú pozoruhodnosť, ktorá je jedinečná a môže byť aj potenciálnym lákadlom pre turistov. Jedinečnosti je možné nominovať v 6-tich kategóriách:

kultúrne dedičstvo (literatúra, ľudové remeslá a ručné práce, umenie, hodnoty chránených nehnuteľností, a archeologické náleziská),

prírodné a budované (umelé) prostredie človeka (prirodzené fyzické a biologické výtvory, geologické a geomorfologické útvary, prírodné oblasti,; alebo budovaná časť prostredia),

poľnohospodárstvo a potravinárstvo: vrátane lesníctva, rybolovu, poľovníctva a veterinárstva (poľnohospodárske produkty a potraviny, vinárstvo, živočíšne a rastlinné druhy),

priemyselné a technické riešenia: vrátane remesiel (jednotlivé technológie a technika, výroba zariadení, strojov a prístrojov, osobná preprava a preprava tovaru realizovaná prostredníctvom technických nástrojov),

turizmus a gastronómia, resp. kulinárska kultúra (zaujímavosti, služby, produkty resp. v medzinárodnom meradle jedinečné jedlá a nápoje),

zdravie a životný štýl, šport (ľudové liečiteľstvo, lieky, liečivé rastliny, minerálne vody; súťažný šport , významné osobnosti z oblasti športu).

Ak poznáte také jedinečnosti vo vašom okolí, neváhajte a vyhľadajte našu webovú stránku a svoje návrhy jedinečností  môžete zaslať prostredníctvom on-line formulára. Súčasťou návrhu musia byť 2  ilustračné fotografie (v JPG súbore). Zaslané fotografie budú využité v propagácií jedinečností, preto je potrebné vyjadrenie autora fotografie, že súhlasí s ich zverejnením. Tešíme sa na spoluprácu.