Informácia o voľnom pracovnom mieste

17.05.2021 14:16

OBEC NEDED

 
 
Informácia o voľnom pracovnom mieste
 
Názov zamestnávatel'a: OBECNEDED, 925 85 Neded
Škola: Základná škola, Neded 964
Kontakt: obecneded@neded.sk
Pracovné miesto: učitel'/ka 1.stupňaZŠ
Rozsah úväzku: 100%
Nástup do zamestnania: 01.09.2021
 
Viac informácií nájdete tu.