Informácia o vol'nom pracovnom mieste

17.05.2021 14:21

OBEC NEDED

 
Informácia o vol'nom pracovnom mieste
 
 
Názov zamestnávatel'a: OBEC NEDED, 925 85 Neded
Škola: Základná škola, Neded 964
Kontakt: obecneded@neded.sk
Pracovné miesto: sociálny pedagóg
Rozsah úväzku: 100%
Nástup do zamestnania: 31.08.2021
 
Viac informácií nájdete tu.