O Z N A M

21.01.2021 14:48

 

Obec Žihárec na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky k návrhu na prijatie opatrení na zníženie ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky rozhodla vytvoriť odberné miesto za účelom antigénového testovania obyvateľov.

Testovanie sa uskutoční v Kultúrnom dome v Žihárci:

Prosíme obyvateľov, aby prišli na testovanie v tomto poradí:

 

V piatok:

             od 8:00   do 12:00 osoby staršie ako 65 rokov

   od 13:00  do 15:00 študenti starší ako 15 rokov, študenti stredných a vysokých škôl.

   od 15:00 do 17:00 hod. pracujúci, ktorí sa nemôžu kvôli pracovným povinnostiam zúčastniť na testovaní v sobotu a nedeľu.

V sobotu:

            od 8:00 do 12:00 hod. v abecednom poradí od písmena A do CH

            od 13:00 do 17:00 hod. od písmena I do N

V nedeľu:

            od 8:00 hod. – do 13:00 v abecednom poradí od písmena Ň do písmena Ž

 

Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenca.

Z testovania sú oslobodené osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, ako aj osoby, ktoré už mali COVID-19 a majú lekárske potvrdenie nie staršie ako 90 dní.

Testovanie sa uskutoční iba podľa horeuvedeného poradia pre obyvateľov našej obce s trvalým alebo s prechodným pobytom. Obyvatelia z iných obcí budú pretestovaní v prípade voľnej kapacity.

Testovanie je dobrovoľné, avšak odporúča sa pre každého obyvateľa.