O Z N A M

28.01.2021 10:41

 

Oznamujeme obyvateľom, že druhé kolo plošného antigénového skríningu COVID-19 sa v Žihárci uskutoční 30. januára 2021 (v sobotu) a 31. januára 2021 (v nedeľu) od 08:00 hod. – do 18:00 hod. v miestnom Kultúrnom dome.

Prosíme obyvateľov, aby prišli na testovanie v tomto poradí:

30. január 2021 (sobota): - od 8 hod. – do 10 hod. v abecednom poradí od písmena A do písmena B

    - od 10 hod. – do 12 hod. v abecednom poradí od písmena C do písmena F

                                           - od 13 hod. – do 15 hod. v abecednom poradí od písmena G do písmena J

                                           - od 15 hod. – do 18 hod. v abecednom poradí od písmena K do písmena L.

 

31. január 2021 (nedeľa): - od 8 hod. – do 10 hod. v abecednom poradí od písmena M do písmena N

                                            - od 10 hod. – do 12. hod. v abecednom poradí od písmena NY do písmena S

                                            - od 13 hod. do 15 hod. v abecednom poradí od písmena SZ do písmena T

                                            - od 15 hod. do 18 hod. v abecednom poradí od písmena U do písmena ZS.

 

Posledný odber pred obedom o 11:45 hod. a pred skončením testovania o 17:45 hod.

Obyvatelia nad 65 rokov v prípade záujmu môžu prísť v nedeľu popoludní.

Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz.

Z testovania sú oslobodené osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, ako aj osoby, ktoré už mali COVID-19 a majú lekárske potvrdenie nie staršie ako 90 dní.