O Z N A M

05.02.2021 13:13

Starostovia obcí Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany a Neded ako zriaďovatelia materských škôl a základných škôl v ich územnej pôsobnosti na spoločnom zasadnutí dňa 5.2.2021 rozhodli o tom, že materské školy a základné školy v menovaných obciach zostávajú dňom 8.2.2021 najmenej po dobu jedného týždňa naďalej ZATVORENÉ.

Uvedené rozhodnutie zriaďovateľov škôl a škôlok reflektuje na mimoriadne nepriaznivú epidemiologickú situáciu v jednotlivých obciach a v celom okrese Šaľa, ktorý je v rámci regionálneho COVID semaforu zaradený do IV. stupňa varovania (čierny okres).

Na základe vyjadrenia Sociálnej poisťovne, Okresného úradu Šaľa, odboru krízového riadenia, ako aj Krízového štábu Okresného úradu Nitra je rozhodnutie o zatvorení škôl a škôlok po zhodnotení epidemiologickej situácie v plnej pôsobnosti zriaďovateľov, t.j. menovaných obcí. Vzhľadom k tomu, že rodičia z dôvodu neotvárania škôl a škôlok naďalej nemôžu svoje deti umiestniť do škôlky alebo školy, majú naďalej nárok na pandemické ošetrovné zo Sociálnej poisťovne.

Starostovia obcí Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany a Neded na budúci týždeň vyhodnotia výsledky nastávajúceho tretieho kola plošného testovania v okrese Šaľa a na základe ďalších odporúčaní RÚVZ v Nitre rozhodnú o ďalšom postupe v otváraní školských zariadení tak, aby bola v najväčšej možnej miere zabezpečená ochrana zdravia detí, žiakov, rodičov a príbuzných pred ochorením Covid-19.

Zástupcovia menovaných obcí prajú tým obyvateľom, ktorých toto zradné ochorenie aktuálne sužuje, ľahký priebeh ochorenia a skoré uzdravenie a všetkým ostatným obyvateľom šalianskeho okresu veľa sily, trpezlivosti, vytrvalosti v tejto neľahkej situácii a najmä pevné zdravie!