O Z N A M

18.03.2021 15:17

Starostovia obcí Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany a Neded ako zriaďovatelia materských škôl a základných škôl v ich územnej pôsobnosti sa na ich spoločnom zasadnutí dňa 17.3.2021 opätovne uzniesli na tom, že i napriek zlepšujúcej sa pandemickej situácii materské školy a základné školy v menovaných obciach ponechávajú dňom 22.3.2021 naďalej ZATVORENÉ.

Uvedené rozhodnutie zriaďovateľov škôl a školských zariadení vychádza zo snahy stabilizovať zlepšujúce sa výsledky celoplošných testovaní v menovaných obciach, a to predovšetkým do času blížiacich sa veľkonočných školských prázdnin. Zriaďovatelia mali pri rozhodovaní na zreteli aj skutočnosť, že podľa názorov odborníkov sa nebezpečné nové mutácie vírusu Covid 19 šíria veľmi rýchlo aj medzi deťmi a že podľa súhrnných správ Regionálnych úradov verejného zdravotníctva zlepšujúcu sa pandemickú situáciu možno pripísať pravidelným testovaniam a najmä zatvoreným školám a škôlkam.

Pokiaľ sa podarí naďalej udržať súčasný zlepšujúci sa stav šírenia vírusu Covid 19 v okrese Šaľa a pokiaľ to umožnia aj centrálne protiepidemiologické opatrenia Vlády SR a jednotlivých ministerstiev, starostovia menovaných obcí vyvinú všetku snahu k tomu, aby sa od 7. apríla 2021 mohlo začať prezenčné vyučovanie v jednotlivých školách a škôlkach v ich územnej pôsobnosti.

Všetkým deťom, žiakom, rodičom, pedagógom a riaditeľom škôl a školských zariadení ďakujeme za pochopenie a za ich vytrvalosť a obetu, ktorú dennodenne preukazujú pri zabezpečení dištančného vzdelávania žiakov. Prajeme im, ako aj všetkým občanom veľa zdravia, sily a trpezlivosti na zvládnutie tohto ťažkého obdobia.