Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

31.08.2020 12:22

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Nitre odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru v celom územnom obvode okresu Nitra a Šaľa dňom 28. 08. 2020 od 12:00 hod.

 

Oznámenie_HZZ.pdf (208,6 kB)