Oznam

15.04.2020 19:33
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre 

vyhlasuje 

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

pre celé územie okresu Nitra a Šaľa 
od 10. 04. 2020, 9:00 hod. až do odvolania. 

 

 

SKM_doc.pdf