Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky č.1”

20.01.2015 09:28

Oznamenie o strategickom dokumente.pdf 

oznamenie.pdf