Oznámenie obce Neded - VÝBEROVÉ KONANIE

30.04.2020 18:21

   Obec Neded v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na funkciu

1. Riaditeľa (-ky) Základnej školy, Neded 964

2. Riaditeľa (-ky) Základnej školy Ágostona Pongrácza s vyučovacím jazykom maďarským, Neded 964 - Pongrácz Ágoston Alapiskola, Negyed 964   

 

VÝBEROVÉ KONANIE.pdf