Oznámenie Okresného úradu Šaľa - Pozemková a lesný odbor

21.01.2020 11:29

 

 

Usmernenie k poskytovaniu údajov o zaplatenom nájomnom za prenajaté poľnohospodárske pozemky