Oznámenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

12.05.2017 14:06

 

Metodický pokyn na napúšťanie vody do bazénov z verejného vodovodu.