Oznámenie

04.01.2021 16:44

Vážení obyvatelia!


Vláda Slovenskej republiky, vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku prijala uznesenie, ktorým nariaďuje od 1. januára 2021 prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek. Opatrenie bude platiť zatiaľ do 24. januára. Na základe vyššie uvedeného opatrenia preto Obecný úrad  bude až do dovolania zatvorený.  Úctivo si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste primárne vaše úradné záležitosti vybavovali cez telefón, e-mail alebo cez messenger Facebooku. Pekne Vás prosíme, aby ste výlučne v nevyhnutných prípadoch vyhladali obecný úrad osobne.

Dostupné kontakty sú nasledovné:


Telefón: +421 918493659, v matričných prípadoch: +421915701243


E-mail: ziharec@obecziharec.sk


Číslo účtu: SK56 1111 0000 0011 5072 3006


Chráňme sa vzájomne, skúsme zostať zdraví, je to v záujme každého z nás, aby obecný úrad zostal funkčný. Za pochopenie ďakujeme.