PÁLYÁZATIFELHÍVÁS

2021.01.11 14:27
 
 

Negyed kôzség a 2003. évi 596. számú, az á11ami oktatásiigyi igazgatásról és az oktatásiigyi ônkormányzati szervekrôl szóló SZNT- tôrvénye 3. §-a és 4. § alapján és a 2003. évi 552. számú kôzérdekben végzett munkáról szóló SZNT- tôrvénye alapján pá1yázatot hirdet az alábbi oktatásiigyi intézmény igazgatói tisztségének betôltésére:

 

Materská škola, Baláta 134, Neded

a 2021.március l-jétôl kezdôdô idôszakra.

 

Pályázati feltételek: