POZVÁNKA NA VEREJNÉ PREROKOVANIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA ZÁKONA č. 26/2006 Z.z. „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice„

09.06.2021 14:38

 

Oznámenie o konaní verejného prerokovania navrhovanej činnosti zmysle § 34, ods. 2 a ods.3, zák. NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

     Obec Žihárec ako dotknutá obec Vás v zmysle citovaného zákona pozýva na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti s názvom „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice“ navrhovateľa SPV DÁLOVCE s.r.o., Popradská ul. č. 71, 821 06 Bratislava

 

Prerokovanie navrhovanej činnosti sa uskutoční dňa 23.06.2021 so začiatkom o 18.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Tešedíkove, 925 82 Tešedíkovo 860.

 

Verejné prerokovanie sa uskutoční v spolupráci s navrhovateľom, spoločnosťou SPV DÁLOVCE s.r.o. a spracovateľom Správy o hodnotení navrhovanej činnosti, spoločnosťou INECO, s.r.o.

 

 

V Žihárci dňa 09.06.2021                                                         Alajos Baranyay

                                                                                                     starosta obce

 

Pozvánka.pdf