Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

16.07.2021 12:19

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do Poľovného revíru Šaľa, ktoré sa uskutoční dňa

28. júla 2021 so začiatkom o 13:00 hod. na Notárskom úrade JUDr. Petra Šulaia, sídliacom na adrese M.R. Štefánika 14, 940 02 Nové Zámky

 

pozvánka.pdf 
 

zoznam vlastníkov a správcov poľovných plôch.pdf