2022

 

P.č.

Typ zmluvy/ Obchodný partner

Zverejnené 

       pdf      

1.          Zmluva o úvere 8200222                                         12. 01. 2022     zmluva o úver 8200222.pdf
 

2.          Zmluva o úvere 8200322                                          12. 01. 2022     zmluva o úvere 8200322.pdf 

 

3.         Kúpna zmluva / J. Burdi                                            14. 01. 2022     KúpnaZ .pdf 

 

4.        Mandátna zmluva č. MBK 001/2022                          10. 02. 2022     Mz - DesigNet s. r. o..pdf

 

5.       Nájomná zmluva / Halo J.                                           10. 02. 2022     Nájomná zmluva - Halo J..pdf 

 

6.       Zmluva o združ.dodávke elektriny                              10. 02. 2022     Zmluva o zde.pdf     

 

7.       Dohoda / UPSVaR                                                      07. 03. 2022     Dohoda UPSVR.pdf

 

8.      Kúpna zmluva / A. Dora                                               07. 03. 2022     Kúpna zmluva.pdf 

 

9.     Kúpna zmluva / R. Udvaros                                          15. 03. 2022     Kúpna zmluva.pdf 

 

10.   Zmluva o poskyt.služ. / PROGRANT s.r.o.                   29. 03. 2022     Zmluva o ps PROGRANT 

 

11.   Dohoda č. 22_17_060_71 / UPSVaR NZ                     05. 04. 2022     Dohoda č. 22_17_060_71.pdf 

 

12.   Dohoda č. 22_17_060_72 / UPSVaR NZ                     05. 04. 2022     Dohoda č. 22_17_060_72.pdf 

 

13.   Dohoda č. 22_17_060_73 / UPSVaR NZ                     05. 04. 2022     Dohoda č. 22_17_060_73.pdf 

 

14.   Nájomná zmluva / K. Mészárošová                             12. 04. 2022     Nájomná zmluva M K..pdf 

 

15.   Nájomná zmluva / R. Kocsis                                       12. 04. 2022     Nájomná zmluva K R..pdf   

 

16.   Nájomná zmluva / K. Jeriga                                        12. 04. 2022     Nájomná zmluva J K..pdf 

 

17.   Zmluva o výpožičke / Vlastivedné múzeum G            16. 05. 2022     Zmluva o výpožičke.pdf 

 

18.   Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve/ Današ s.r.o.          16. 05. 2022     Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve.pdf

 

19.   Zmluva o   poskytn. dotácie DPO                               16. 05. 2022   Zmluva o poskytnutí dotácie DPO.pdf 

 

20.   Nájomná zmluva / P. Petro                                         30. 05. 2022    Nájomná zmluva - Petro P..pdf 

 

21.   Zmluva o poskyt. dotácie                                           30. 05. 2022    Zmluva o posk. NFP-PPA.pdf

 

22.   Zmluva o úvere č. 20/033/07, Dodatok č. 1              31. 05. 2022     Prima banka Dodatok č. 1.pdf 

 

23.   Zmluva o termínovanom úvere                                 13. 06. 2022    zmluva o termínovanom úvere.pdf

 

24.   Kúpna zmluva / Jozef Čimma                                   21. 06. 2022     img-KZ Cimma.pdf