2022

 

P.č.

Typ zmluvy/ Obchodný partner

Zverejnené 

      pdf

1.          Zmluva o úvere 8200222                                         12. 01. 2022     zmluva o úver 8200222.pdf
 

2.          Zmluva o úvere 8200322                                          12. 01. 2022     zmluva o úvere 8200322.pdf 

 

3.         Kúpna zmluva / J. Burdi                                            14. 01. 2022     KúpnaZ .pdf