Zmluvy 2015

 
 
Číslo Obchodný partner/ typ znluvy Zverejnené pdf
108 UPSVaR NZ 1.12.2015
109 UPSVaR NZ 1.12.2015
110 UPSVaR NZ 1.12.2015
111 UPSVaR NZ 1.12.2015
112 SPP 1.12.2015
113 Kúpna zmluva 11.12.2015
114 Zmluva o užívaní spoloč.polov. revíru 11.12.2015
115 Dohoda UPSVaR 28.10.2015 11.12.2015
116 Zmluva o nájme Larmia s.r.o. 11.12.2015
117 KZ 1215 11.12.2015
118 KZ 1112 11.12.2015
119 KZ 1115 11.12.2015
120 Dohoda UPSVaR NZ 16.12.2015
121 Nájomná zmluva 16.12.2015
122 Nájomná zmluva 16.12.2015
123 Nájomná zmluva 16.12.2015
124 Nájomná zmluva 16.12.2015
125 Nájomná zmluva 16.12.2015
126 Nájomná zmluva 16.12.2015
127 Kúpna zmluva 16.12.2015
128 KZ 16.12.2015
129 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
zo dňa 25.4.2013
18.12.2015
130 Prima banka - dohoda 21.12.2015
131 Prima banka - zmluva o term.úvere d1 21.12.2015
132 Prima banka - zmluva o úvere d9 21.12.2015
133 Prima banka - zmluva o term.úvere 21.12.2015
       
       
       
       
       
 

 

Číslo Obchodný partner/ typ znluvy Zverejnené pdf
107 UPSVaR NZ 1.12.2015
108 UPSVaR NZ 1.12.2015
109 UPSVaR NZ 1.12.2015
110 UPSVaR NZ 1.12.2015
111 SPP 1.12.2015
112 Kúpna zmluva 11.12.2015
113 Zmluva o užívaní spoloč.polov. revíru 11.12.2015
114 Dohoda UPSVaR 28.10.2015 11.12.2015
115 Zmluva o nájme Larmia s.r.o. 11.12.2015
116 KZ 1215 11.12.2015
117 KZ 1112 11.12.2015
118 KZ 1115 11.12.2015
119 Dohoda UPSVaR NZ 16.12.2015
120 Nájomná zmluva 16.12.2015
121 Nájomná zmluva 16.12.2015
122 Nájomná zmluva 16.12.2015
123 Nájomná zmluva 16.12.2015
124 Nájomná zmluva 16.12.2015
125 Nájomná zmluva 16.12.2015
126 Kúpna zmluva 16.12.2015
127 KZ 16.12.2015
128 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
zo dňa 25.4.2013
18.12.2015
129 Prima banka - dohoda 21.12.2015
131 Prima banka - zmluva o term.úvere d1 21.12.2015
132 Prima banka - zmluva o úvere d9 21.12.2015
133 Prima banka - zmluva o term.úvere 21.12.2015