Zmluvy 2015

 
 
 
Číslo Obchodný partner Zverejnené pdf
001 UPSVAR NZ 07.1.2015
002 SPP-distribúcia, a.s. 12.1.2015
003 SPP-distribúcia, a.s. 14.1.2015
004 Develop Group, a.s. 15.1.2015
005 Develop Group, a.s. 15.1.2015
006 Develop Group, a.s. 15.1.2015
007 Kúpna zmluva 15.1.2015
008 Prima banka, a.s. 22.1.2015
009 Bautech Projekt s.r.o. 22.1.2015
010 ŠFRB 03.2.2015
011 ŠFRB 03.2.2015
012 ŠFRB 03.2.2015
013 ŠFRB 03.2.2015
014 Nájomná zmluva 17.2.2015
015 Nájomná zmluva 17.2.2015
016 Dohoda UPSVAR NZ 17.2.2015
017 Nájomná zmluva 17.2.2015
018 Nájomná zmluva 19.2.2015
019 Nájomná zmluva 19.2.2015
020 Nájomná zmluva 19.2.2015
021 Nájomná zmluva 19.2.2015
022 Nájomná zmluva 19.2.2015
023 Nájomná zmluva 19.2.2015
024 Zmluva o dielo 1/2015 27.2.2015
025 Zmluva o dielo 2/2015 27.2.2015
026 Zmluva o dielo 3/2015 27.2.2015
027 Nájomná zmluva 2.3.2015
028 Nájomná zmluva 2.3.2015
029 Nájomná zmluva 2.3.2015


číslo Obchodný partner Zverejnené pdf
030 Zmluva o pripojení k ISDC 9.3.2015
031 Nájomná zmluva  13.3.2015
032 Nájomná zmluva  13.3.2015
033 MPC zmluva o bezodp.p 13.3.2015
034 MPC zmluva o bezodp.p 13.3.2015
035 Zmluva o nájme nebyt priest. 13.3.2015
036 Nájomná zmluva  16.3.2015
037 Nájomná zmluva  16.3.2015
038 Nájomná zmluva  16.3.2015
039 Nájomná zmluva  16.3.2015
040 Nájomná zmluva  16.3.2015
041 Nájomná zmluva  16.3.2015
042 Nájomná zmluva  16.3.2015
043 Nájomná zmluva  16.3.2015
044 MDVaRR SR 23.3.2015
045 MPSVaR SR 23.3.2015
046 UPSVAR 23.3.2015
047 ČSOB leasing 23.3.2015
048 Kúpna zmluva 23.3.2015
049 Nájomná zmluva 23.3.2015
050 Dohoda UPSVAR NZ 20.4.2015
051 Dodatok nájomnej zmluve 20.4.2015
052 Dohoda UPSVAR NZ 20.4.2015
053 Kúpna zmluva 30.4.2015
054 Kúpna zmluva 30.4.2015
055 Nájomná zmluva 04.5.2015
056 MPC PRINED 04.5.2015
057 Kúpna zmluva 24.5.2015
058 Zmluva o dielo 29.5.2015

 

Číslo Obchodný partner/ typ zmluvy zverejnené pdf
059 Dodakok č. 8 - Prima Banka 03.6.2015
060 Bautech Šaľa s.r.o. 5.6.2015
061 Zmluva o dielo 8.6.2015
062 Zmluva 9.6.2015
063 Ministerstvo vnútra SR 10.6.2015
064 VM Galanta 10.6.2015
065 MPC 16.6.2015
 
066 ŠFRB 19.6.2015
067 AGROPOL 19.6.2015
068 ŠFRB 29.6.2015
069 Dodatok k náj.zmluve 07.7.2015
070 UPSVAR NZ 07.7.2015
071 Environmentálny fond 10.7.2015
072 Nájomná zmluva 29.7.2015
073 Nájomná zmluva 29.7.2015
074 Nájomná zmluva 29.7.2015
075 Sociálna poisťovňa 29.7.2015
076 Nájomná zmluva 29.7.2015
077 Dohoda č.139/§52a/2015/ŠR 29.7.2015
078 Zám.zmluva  29.7.2015
079 Nájomná zmluva 29.7.2015
080 Nájomná zmluva 13.8.2015
081 Nájomná zmluva 13.8.2015
082 Nájomná zmluva 13.8.2015
083 Kúpna zmluva  24.8.2015
084 Dodatok č.1 k zámennej zmluve 31.8.2015
085 COOP Jednota 14.9.2015
086 Kúpna zmluva 18.9.2015

 

Číslo Obchodný partner / typ zmluvy Zverejnené pdf
087 KASTAV  HOLDING, s.r.o. / Zmluva o dielo 12.10.2015
088 Nájomná zmluva 12.10.2015
089 Nájomná zmluva 12.10.2015
090 Nájomná zmluva 12.10.2015
091 Dopoda UPSVR NZ 12.10.2015
092 Dodatok č. 1 k kúpnej zmluve 20.10.2015
093 Nájomná zmluva 2.11.2015
094 Nájomná zmluva 2.11.2015
095 Nájomná zmluva 2.11.2015
096 Nájomná zmluva 5.11.2015
097 RIGHTAUDIT s.r.o. 9.11.2015
098 Zmluva o nájme nebyt.priest. 10.11.2015
099 ÚPSVaRNZ dohoda 10.11.2015
100 Nájomná zmluva 10.11.2015
101 Nájomná zmluva 10.11.2015
102 Nájomná zmluva 10.11.2015
103 Nájomná zmluva 10.11.2015
104
Reklamná zmluva
25.11.2015
105 Kúpna zmluva 25.11.2015
106 Kúpna zmluva 1.12.2015
107 Kúpna zmluva 1.12.2015
       

 

Číslo Obchodný partner/ typ znluvy Zverejnené pdf
108 UPSVaR NZ 1.12.2015
109 UPSVaR NZ 1.12.2015
110 UPSVaR NZ 1.12.2015
111 UPSVaR NZ 1.12.2015
112 SPP 1.12.2015
113 Kúpna zmluva 11.12.2015
114 Zmluva o užívaní spoloč.polov. revíru 11.12.2015
115 Dohoda UPSVaR 28.10.2015 11.12.2015
116 Zmluva o nájme Larmia s.r.o. 11.12.2015
117 KZ 1215 11.12.2015
118 KZ 1112 11.12.2015
119 KZ 1115 11.12.2015
120 Dohoda UPSVaR NZ 16.12.2015
121 Nájomná zmluva 16.12.2015
122 Nájomná zmluva 16.12.2015
123 Nájomná zmluva 16.12.2015
124 Nájomná zmluva 16.12.2015
125 Nájomná zmluva 16.12.2015
126 Nájomná zmluva 16.12.2015
127 Kúpna zmluva 16.12.2015
128 KZ 16.12.2015
129 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
zo dňa 25.4.2013
18.12.2015
130 Prima banka - dohoda 21.12.2015
131 Prima banka - zmluva o term.úvere d1 21.12.2015
132 Prima banka - zmluva o úvere d9 21.12.2015
133 Prima banka - zmluva o term.úvere 21.12.2015
       
       
       
       
       
 

 

Číslo Obchodný partner/ typ znluvy Zverejnené pdf
107 UPSVaR NZ 1.12.2015
108 UPSVaR NZ 1.12.2015
109 UPSVaR NZ 1.12.2015
110 UPSVaR NZ 1.12.2015
111 SPP 1.12.2015
112 Kúpna zmluva 11.12.2015
113 Zmluva o užívaní spoloč.polov. revíru 11.12.2015
114 Dohoda UPSVaR 28.10.2015 11.12.2015
115 Zmluva o nájme Larmia s.r.o. 11.12.2015
116 KZ 1215 11.12.2015
117 KZ 1112 11.12.2015
118 KZ 1115 11.12.2015
119 Dohoda UPSVaR NZ 16.12.2015
120 Nájomná zmluva 16.12.2015
121 Nájomná zmluva 16.12.2015
122 Nájomná zmluva 16.12.2015
123 Nájomná zmluva 16.12.2015
124 Nájomná zmluva 16.12.2015
125 Nájomná zmluva 16.12.2015
126 Kúpna zmluva 16.12.2015
127 KZ 16.12.2015
128 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
zo dňa 25.4.2013
18.12.2015
129 Prima banka - dohoda 21.12.2015
131 Prima banka - zmluva o term.úvere d1 21.12.2015
132 Prima banka - zmluva o úvere d9 21.12.2015
133 Prima banka - zmluva o term.úvere 21.12.2015