Zmluvy 2016

 

Číslo Obchodný partner/ typ zmluvy Zverejnené pdf
1 Nájomná zmluva 12.02.2016
2 Nájomná zmluva 12.02.2016
3 Nájomná zmluva 12.02.2016
4 Nájomná zmluva 12.02.2016
5 Nájomná zmluva 12.02.2016
6 Nájomná zmluva 12.02.2016
7 Nájomná zmluva 12.02.2016
8 Dohoda č. 16/17/054/6-ŠnZ 12.02.2016
9 Bautech Projekt s.r.o. 12.02.2016

 

Číslo Obcsodný partner/ typ zmluvy Zverejnené pdf
10 KZ Kocsis 9.3.2016
11 Nájomná zmluva 30.3.2016
12 Nájomná zmluva 30.3.2016
13 Nájomná zmluva 30.3.2016
14 Nájomná zmluva 30.3.2016
15 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-55-002/2016 30.3.2016
16 Zmluva o spolupráci č. N20160128046 30.3.2016
17 Dohoda č. 299/ § 52a/2015/ NP PZ VAOTP 30.3.2016
18 Nájomná zmluva 30.3.2016

 

Číslo Obcsodný partner/ typ zmluvy Zverejnené pdf
19 KZ P. Tóth 7.4.2016
20 Záložná zmluva č. 400/497/2014 15.4.2016
21 Zmluva o nájme nebyt.priestorov 28.4.2016
22 Nájomná zmluva 28.4.2016
23 Nájomná zmluva 28.4.2016
24 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-180-034/2016 28.4.2016
25 Dodatok č.1 k zmluve 03-07-07/007 28.4.2016
26 Dodatok č.2/2016 k dohode č. 5/§59/2015 3.5.2016
27 KZ Kybová 3.5.2016

 

Číslo Obchodný partner/ typ zmluvy Zverejnené pdf
28 Záložná zmluva č. 0209-PRB/2014/Z 10.5.2016
29 Dohoda č 16/17/054/81-ŠnZ 11.5.2016
30 Dobrovoľná požiarná ochrana SR - Zmluva č. 26668 11.5.2016
31 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 11.5.2016
32 Zmluva o spolupráci IA MPSVaR č. N20160321004 11.5.2016
33. Dodatok č. 1 k  Záložnej zmluve č. 400/497/2014 30.5.2016 .
34. Prima banka 15.06.2016
35 RWE Gas Slovensko s.r.o. 20.6.2016
36 Vlastivedné múzeum v Galante 4.7.2016


 

Číslo Obchodný partner/typ zmluvy Zverejnené pdf
37 Nájomná zmluva 4.7.2016
38 Nájomná zmluva 4.7.2016
39 Nájomná zmluva 4.7.2016
40 ENVI-PAK, a.s. 4.7.2016
41 DEUS 4.7.2016
42 Kúpna zmluva 11.7.2016
43 Nájomná zmluva 21.7.2016
44 Nájomná zmluva 21.7.2016
45 Kúpna zmluva 4.8.2016
4.7.2016

 

Číslo Obchodný partner/ typ zmluvy Zverejnené pdf
46 Licenčná zmluva 4.8.2016
47 Prima banka Slovensko, a.s. - Dohoda
 o vydaní a vypl. bankozm. č.20/005/16
30.8.2016
48  Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluva o term.úvere č. 20/005/16
30.8.2016
49 Kúpna zmluva 7,9,2016
50 Kúpna zmluva 14.9.2016
51 Nájomná zmluva 14.10.2016
52 Nájomná zmluva 14.10.2016
53 Nájomná zmluva 14.10.2016
54 Nájomná zmluva 14.10.2016

 

Číslo Obchodný partner/ typ zmluvy Zverejnené pdf
55 Nájomná zmluva 14.10.2016
56 Nájomná zmluva 14.10.2016
57 Darovacia zmluva 14.10.2016
58 Darovacia zmluva 14.10.2016
59 Darovacia zmluva 14.10.2016
60 Dodatok k zmluve o spolupráci, 
Číslo dodatku: N20160128046D01
14.10.2016
61 INSA, s.r.o., MACH TRADE spol, s.r.o. 14.10.2016
62 Nájomná zmluva 14.10.2016
63 RIGHTAUDIT s.r.o. 18.11.2016

 

Číslo Obchodný partner/ typ zmluvy Zverejnené pdf
64 Nájomná zmluva 22.11.2016
65  Nájomná zmluva 22.11.2016
66 Nájomná zmluva 22.11.2016
67 Nájomná zmluva 22.11.2016
68 Nájomná zmluva 22.11.2016
69 Dohoda č. 16/17/054/169-PZ 22.11.2016
70 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve 22.11.2016
71 Nájomná zmluva 22.11.2016
72 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve uzatvor.
dňa 25. 04. 2016
30.11.2016
73 Bautech Šaľa/Zmluva o dielo č. 4/2016 9.12.2016


 

Číslo Obchodný partner/ typ zmluvy Zverejnené pdf
74 Kúpna zmluva zo dňa 9.12.2016
75 Zmluva o dielo č. 06/2016 19.12.2016
76 Kúpna zmluva - A 3.1.2017
77 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo "Nájomný bytový dom č 3-6 b.j. Žihárec / Dodatok č.3 k Zmluve o dielo "Nájomný bytový dom č 6-6 b.j. Žihárec 9.1.2017
78 Nájomná zmluva 13.1.2017
79 Nájomná zmluva 13.1.2017
80 Nájomná zmluva 13.1.2017
81 ÚPSVaR NZ/ Dohoda č. 16/17/059/11 13.1.2017
82 ÚPSVaR NZ/ Dohoda č. 16/17/010/36 13.1.2017

 

Číslo Obchodný partner/ typ zmluvy Zverejnené pdf
83 Nájomná zmluva 13.1.2017
84 Zmluva o poskyt.dot. č. DP05/2016 13.1.2017
85 Nájomná zmluva 13.1.2017
86 Nájomná zmluva 13.1.2017
87 Zmluva na poskyt.služieb č. 1/2016 13.1.2017
88 ÚPSVaR NZ/ Dohoda č. 16/17/012/16 13.1.2017