Zmluvy 2017

 

 

Číslo Obchodný partner/ Typ zmluvy Zverejnené pdf
       
21 Prima banka Slovensko 7.6.2017
22 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 4/2016 7.6.2017
23 Bautech Šaľa/Zmluva o dielo č. 10/2017 7.6.2017
24 Dohoda č. 17/17/054/67 7.6.2017
25 Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 4/2016 7.8.2017
26 NSK/Zmluva č. 286/2017 7.8.2017
27 DPO SR/Zmluva č. 37405 7.8.2017

 

Číslo Obchodný partner/ Typ zmluvy Zverejnené pdf
28 Kúpna zmluva ZSB 7.8.2017
29 Kúpna zmluva MM 7.8.2017
30 MAS DP 11.8.2017
31 RL/Nájomná zmluva  11.8.2017
32 MH/Nájomná zmluva 11.8.2017
33 PSch/Nájomná zmluva 11.8.2017
34 Prima Banka 13.92017
35 Enfornmentálny fond 13.9.2017  
36 SITI s.r.o. 4.10.2017

 

Číslo Obchodný partner/ Typ zmluvy Zverejnené pdf
37 ŠFRB/ zmluva o úvere 4.10.2017
38 ŠFRB/ zmluva o úvere 4.10.2017
39 ŠFRB/ záložná zmluva č. 400/178/2017 4.10.2017
40 Prima banka/ Mandátna zmulva 20/008/17 11.10.2017
41 Prima banka / Zmluva o term účte 20/009/17 20.10.2017
42 Nájomná zmluva JV 25.10.2017
43 Nájomná zmluva KZ 25.10.2017
44 Nájomná zmluva NyG 25.10.2017
45 Nájomná zmluva NN 25.10.2017

 

Číslo Obchodný partner/ Typ zmluv Zverejnené pdf
46 Nájomná zmluva KT 25.10.2017
47 Nájomná zmluva MK 25.10.2017
48 Nájomná zmluva KCs 25.10.2017
49 Nájomná zmluva ŠV 25.10.2017
50 Západoslovenská distribučná, a.s. 25.10.2017
51 MDaV SR/ Zmluva č. 0175-PRB/2017 25.10.2017
52 Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o budúcej zmluve
30.10.2017
53 Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
30.10.2017
54 Nájomná zmluva MM 30.10.2017

 

Číslo Obchodný partner / Typ zmluvy Zverejnené pdf
55 ÚPSVaR NZ / Dohoda
č. 17/17/50J/32/NS/NP PZ VAOTP - 3
30.10.2017
56 Nájomná zmluva KV 30.10.2017
57 Kolozsi Ranch / Kúpna zmluva 30.10.2017
58 RIGHTAUDIT 20.11.2017
59 Zmluva o dielo 28.11.2017   
60 Vincze/Kúpna zmluva 28.11.2017
61 Ing. Ondrej Csanda
KOMUNAL KONTAKT/Licenčná zmluva
28.11.2017
62 Ing. Ondrej Csanda
KOMUNAL KONTAKT/Z. poskyt.služby
28.11.2017
63 Czaník, Szarka / Kúpna zmluva 4.12.2017

 

Číslo Obchodný partner / Typ zmluvy Zverejnené pdf
64 KJ / Nájomná zmluva 6.12.2017
65 AP / Nájomná zmluva 6.12.2017
66 HM / Nájomná zmluva 6.12.2017
67  PM / Nájomná zmluva 6.12.2017
68  MM / Nájomná zmluva 6.12.2017
69 BJ / Nájomná zmluva 6.12.2017
70 TV / Nájomná zmluva 6.12.2017
71 FB / Nájomná zmluva 6.12.2017
72 Enviropol / Zmluva o poskyt. služ. 6.12.2017

 

Číslo Obchodný partner / Typ zmluv Zverejnené pdf
73 KR / Nájomná zmluva 6.12.2017
74 RP / Nájomná zmluva 6.12.2017
75 Messer Tatragas, spol.s r.o. 6.12.2017
76 A a T Tóth / Kúpna zmluva 14.12.2017
77 MJ / Nájomná zmluva 20.12.2017
78 VA / Nájomná zmluva 20.12.2017
79 KJ a MG / Nájomná zmluva 20.12.2017
80 BJ / Nájomná zmluva 20.12.2017
81 VN / Nájomná zmluva 20.12.2017

 

Číslo Obchodný partner / Typ zmluv Zverejnené pdf
82 MB / Nájomná zmluva 20.12.2017
83 KV a KH / Nájomná zmluva 20.12.2017
84 SO / Nájomná zmluva 20.12.2017
85 HR / Nájomná zmluva 20.12.2017
86 ZSVS / zmluva č. 3/1000096807 20.12.2017
87 UPSVaR NZ / Dohoda č.
17/17/059/11/NP Podpora ZP-2
20.12.2017
88 UPSVaR NZ / Dohoda č.
17/17/054/228-PZ
20.12.2017
89 M.Dömeová / Kúpna zmluva 20.12.2017

 

Číslo Obchodný partner / Typ zmluv Zverejnené pdf
90 Pintér / Kúpna zmluva 29.12.2017
91 Böszörményi / Nájomná zmluva 29.12.2017
92 Kubovičová / Nájomná zmluva 29.12.2017
93 Zmluva na poskytnutie služby
KOMPLEX - odpadová spoločnosť
29.12.2017