Zmluvy 2019

 
Číslo Typ zmluvy / Obchodný partner Zverejnené pdf
1 Kúpna zmluva / R. Udvarosová 07.01.2019   
2 Zámenná zmluva/ S. Baranyai, 
K. Polgárová
16.01.2019
3 Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného/
SPP distribúcia a.s. 
1.2.2019
4 Nájomná zmluva / S Real 04.02.2019
5 Kúpna zmluva / A. Kocsis 19.02.2019
6 Dodatok č.1 0175 PRB/2017 / MDaV SR 22.02.2019
7 Dodatok č.1 0167 PRB/2017 / MDaV SR 22.02.2019
8 Megállapodás / BGA Zrt. 22.02.2019
9 Dodatok č. 1/2019 
18/17/50J/54/NS UPSVaRNZ
22.02.2019

 

Číslo Typ zmluvy / Obchodný partner Zverejnené pdf
10 Infinity 28.02.2019
11 Kúpna zmluva / S. Baranyayi, E. Baranyaiová 28.02.2019
12 ESPIK Group s.r.o. 05,03.2019
13 Kúpna zmluva / PD Hrušov 21.03.2019
14 Kúpna zmluva / PD Hrušov 21.03.2019
15 Kúpna zmluva / PD Hrušov 21.03.2019
16 Kúpna zmluva / Renáta Dornaiová 21.03.2019
17 Kúpna zmluva / Silvia Trešňáková 29.03.2019
18 Dohoda č. 19/17/060/77 / 
UPSVaR NZ
11.04.2019

 

Číslo Typ zmluvy / Obchodný partner Zverejnené pdf
19 Dohoda č. 19/17/060/75 / 
UPSVaR NZ
11.04.2019
20 Dohoda č. 19/17/50j/22/NS/NP PZ/75 / 
UPSVaR NZ
11.04.2019
21 Kúpna zmluva / Mária Jančová 14.05.2019