Zmluvy 2019

 
Číslo Typ zmluvy / Obchodný partner Zverejnené pdf
1 Kúpna zmluva / R. Udvarosová 07.01.2019   
2 Zámenná zmluva/ S. Baranyai, 
K. Polgárová
16.01.2019
3 Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného/
SPP distribúcia a.s. 
1.2.2019
4 Nájomná zmluva / S Real 04.02.2019
5 Kúpna zmluva / A. Kocsis 19.02.2019
6 Dodatok č.1 0175 PRB/2017 / MDaV SR 22.02.2019
7 Dodatok č.1 0167 PRB/2017 / MDaV SR 22.02.2019
8 Megállapodás / BGA Zrt. 22.02.2019
9 Dodatok č. 1/2019 
18/17/50J/54/NS UPSVaRNZ
22.02.2019

 

Číslo Typ zmluvy / Obchodný partner Zverejnené pdf
10 Infinity 28.02.2019
11 Kúpna zmluva / S. Baranyayi, E. Baranyaiová 28.02.2019
12 ITAK s.r.o. / Zmluva o poverení k plneniu úloh 15,03.2019
13 Kúpna zmluva / PD Hrušov 21.03.2019
14 Kúpna zmluva / PD Hrušov 21.03.2019
15 Kúpna zmluva / PD Hrušov 21.03.2019
16 Kúpna zmluva / Renáta Dornaiová 21.03.2019
17 Kúpna zmluva / Silvia Trešňáková 29.03.2019
18 Dohoda č. 19/17/060/77 / 
UPSVaR NZ
11.04.2019

 

Číslo Typ zmluvy / Obchodný partner Zverejnené pdf
19 Dohoda č. 19/17/060/75 / 
UPSVaR NZ
11.04.2019
20 Dohoda č. 19/17/50j/22/NS/NP PZ/75 / 
UPSVaR NZ
11.04.2019
21 ESPIK Group s.r.o. 11.04.2019
22 Kúpna zmluva / Mária Jančová 14.05.2019
23 Dohoda č. 19/17/059/3/ NP Podpora ZP-2
UPSVaR NZ
24.05.2019
24 Zmluva č 39 779 / DPO SR 24.05.2019
25 Zmluve o výpožičke / Vlastivedné múzeum
v Galante
24.05.2019
26 Zmluva o zriadení a prevádzke zberného 
miesta / ELT Management Company Slovakia 
24.05.2019
27 Rámcová zmluva / KA STAV &
HOLDING, s.r.o
28.05.2019
28 Dohoda č. 19/17/060/115 / UPSVaR NZ 10.06.2019
29 Megállapodás - 2. számú módosítás/ BGA Zrt. 10.06.2019
30 Zmluva o úvere / Prima banka 11.06.2019
31 Kúpna zmluva / R. Udvarosová 9.7.2019
32 Kúpna zmluva / Nagy Marian 16.07.2019
33 Zmluva o termínovanom úvere č. 20/004/18 18.07.2019
34 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 624/2019 18.07.2019
35 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 613 18.07.2019
36 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 179 18.07.2019
37 Alex II, s.r.o. 25.07.2019
38 Siti s.r.o. 25.07.2019
39 Nájomná zmluva / Demján Marián 2.08.2019
40 Kúpna zmluva / Gabriela Farkašová 08.08.2019
41 Kúpna zmluva / Terézia Curtisová rod. Baranyayová 19.08.2019
42 Disig, a.s. 23.08.2019
43 Zmluva o účte / Prima banka a.s. 26.08.2019
44 Zmluva o úvere / Prima banka a.s. 26.08.2019
45 Kúpna zmluva / Ľ. Kocsis a I. Kocsisová 28.08.2019
46 Dohoda č. 2019/NZ/054/131 06.09.2019
47 Dohoda č. 19/17/054/114 06.09.2019
48 Dodatok k Zmluve č. N20160321004 06.09.2019
49 Dodatok k Zmluve č. N20160321004 06.09.2019
50 Kúpna zmluva / Roman Demján 11.09.2019
51 Kúpna zmluva / Alžbeta Demjanová, R.Demjan, E. Takáč 11.09.2019
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Kúpna zmluva / Roman Demján