Zmluvy 2019

 
Číslo Typ zmluvy / Obchodný partner Zverejnené pdf
1 Kúpna zmluva / R. Udvarosová 07.01.2019   
2 Zámenná zmluva/ S. Baranyai, 
K. Polgárová
16.01.2019