Zmluvy 2019

 
Číslo Typ zmluvy / Obchodný partner Zverejnené pdf
1 Kúpna zmluva / R. Udvarosová 07.01.2019   
2 Zámenná zmluva/ S. Baranyai, 
K. Polgárová
16.01.2019
3 Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného/
SPP distribúcia a.s. 
1.2.2019
4 Nájomná zmluva / S Real 04.02.2019
5 Kúpna zmluva / A. Kocsis 19.02.2019
6 Dodatok č.1 0175 PRB/2017 / MDaV SR 22.02.2019
7 Dodatok č.1 0167 PRB/2017 / MDaV SR 22.02.2019
8 Megállapodás / BGA Zrt. 22.02.2019
9 Dodatok č. 1/2019 
18/17/50J/54/NS UPSVaRNZ
22.02.2019

 

Číslo Typ zmluvy / Obchodný partner Zverejnené pdf
10 Infinity 28.02.2019
11 Kúpna zmluva / S. Baranyayi, E. Baranyaiová 28.02.2019
12 ITAK s.r.o. / Zmluva o poverení k plneniu úloh 15,03.2019
13 Kúpna zmluva / PD Hrušov 21.03.2019
14 Kúpna zmluva / PD Hrušov 21.03.2019
15 Kúpna zmluva / PD Hrušov 21.03.2019
16 Kúpna zmluva / Renáta Dornaiová 21.03.2019
17 Kúpna zmluva / Silvia Trešňáková 29.03.2019
18 Dohoda č. 19/17/060/77 / 
UPSVaR NZ
11.04.2019

 

Číslo Typ zmluvy / Obchodný partner Zverejnené pdf
19 Dohoda č. 19/17/060/75 / 
UPSVaR NZ
11.04.2019
20 Dohoda č. 19/17/50j/22/NS/NP PZ/75 / 
UPSVaR NZ
11.04.2019
21 ESPIK Group s.r.o. 11.04.2019
22 Kúpna zmluva / Mária Jančová 14.05.2019
23 Dohoda č. 19/17/059/3/ NP Podpora ZP-2
UPSVaR NZ
24.05.2019
24 Zmluva č 39 779 / DPO SR 24.05.2019
25 Zmluve o výpožičke / Vlastivedné múzeum
v Galante
24.05.2019
26 Zmluva o zriadení a prevádzke zberného 
miesta / ELT Management Company Slovakia 
24.05.2019
27 Rámcová zmluva / KA STAV &
HOLDING, s.r.o
28.05.2019
28 Dohoda č. 19/17/060/115 / UPSVaR NZ 10.06.2019
29 Megállapodás - 2. számú módosítás/ BGA Zrt. 10.06.2019
30 Zmluva o úvere / Prima banka 11.06.2019
31 Kúpna zmluva / R. Udvarosová 9.7.2019
32 Kúpna zmluva / Nagy Marian 16.07.2019
33 Zmluva o termínovanom úvere č. 20/004/18 18.07.2019
34 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 624/2019 18.07.2019
35 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 613 18.07.2019
36 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 179 18.07.2019
37 Alex II, s.r.o. 25.07.2019
38 Siti s.r.o. 25.07.2019
39 Nájomná zmluva / Demján Marián 2.08.2019
40 Kúpna zmluva / Gabriela Farkašová 08.08.2019
41 Kúpna zmluva / Terézia Curtisová rod. Baranyayová 19.08.2019
42 Disig, a.s. 23.08.2019
43 Zmluva o účte / Prima banka a.s. 26.08.2019
44 Zmluva o úvere / Prima banka a.s. 26.08.2019
45 Kúpna zmluva / Ľ. Kocsis a I. Kocsisová 28.08.2019
46 Dohoda č. 2019/NZ/054/131 06.09.2019
47 Dohoda č. 19/17/054/114 06.09.2019
48 Dodatok k Zmluve č. N20160321004 06.09.2019
49 Dodatok k Zmluve č. N20160321004 06.09.2019
50 Kúpna zmluva / Roman Demján 11.09.2019
51 Kúpna zmluva / Alžbeta Demjanová, R.Demjan, E. Takáč 11.09.2019
52 Kúpna zmluva / SR 20.09.2019
53 Dodatok č. 5 k zmluve 5/2010 / 
BAUTECH PROJEKT, s.r.o.
20.09.2019
54 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o údržbe
verejného osvetlenia ...
30.09.2019
55 Zmluva o dielo 3/2019 / Bautech Šaľa, s.r.o. 30.09.2019   
56 Dodatok č. 6 k zmluve 5/2010 / 
BAUTECH PROJEKT, s.r.o.
16.10.2019
57 Dodatok ku KZ / Baranyayi a manž. 16.10.2019
58 Dodatok ku KZ / Baranyayi a manž. 16.10.2019
59 Dohoda 19/17/054/139-PZ2
UPSVaR NZ
23.10.2019
60 Dohoda 19/17/051/173
UPSVaR NZ
23.10.2019
61 Skončenie nájmu - Reformovaná kre cirkev 29.10.2019
62 Kúpna zmluva / Magdaléna Tóthová 04.11.2019
63 Dohoda 19/17/010/58
UPSVaR NZ
7.11.2019
64 Dohoda 19/17/059/12
UPSVaR NZ
7.11.2019
65 Dodatok č. 1 k zmluve č. 0130-PRB/2018
zo dňa 17.08.2018 / Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12.11.2019
66 Zmluva o vykonávaní výkupu kovového KO 2.12.2019
67 Kúpna zmluva - Salix Alba 09.12.2019
68 RIGHTAUDIT s.r.o. 10.12.2019
 
69 KZ - A. Baranyay 10.12.2019
70 KZ - Sz. Balogh Baranyay 10.12.2019
71 KZ - A. Ambrus 13.12.2019
72 KZ - S Baranyay - I.Baranyayová r. Molnárová 17.12.2019
73 Environmentálny fond 18.12.2019
74 Z - S Baranyay - I.Baranyayová r. Molnárová 19.12.2019
75 Z - S Baranyay - I.Baranyayová r. Molnárová 19.12.2019
76 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o. 31.12.2019
77 MAS Dolné Považie 31.12.2019  

 

Kúpna zmluva / Roman Demján