Zmluvy 2020

 
P.č. Typ zmluvy/ Obchodný partner Zverejnené pdf
1 GREP Slovakia, spol. s.r.o. 21.01.2020
2 Kúpna zmluva / F. Habán, A. Habánová 03.02.2020
3 Zámenná zmluva / A. Ambrus 07.02.2020
4 Dodatok č. 1312041R46201D01 12.02.2020
5 Kúpna zmluva / L. Macsali, J. Macsaliová 13.02.2020
6 Dohoda o ukončení r.z.KA STAV & HOLDING s.r.o. 26.02.2020
7 Kúpna zmluva / PD Hrušov 28.02.2020
8 Kúpna zmluva / PD Hrušov 28.02.2020
9 Kúpna zmluva / PD Hrušov 28.02.2020
10 Metodicko-pedagogický centrum 2.3.2020
11 Kúpna zmluva G. Majerník, V. Szalaiová 6.03.2020
12 GREP Slovakia, spol. s.r.o. / Dodatok č. 1 6.03.2020
13 KOMPLEX - odpadová spoločnosť s.r.o. 9.03.2020
14 Energiepark s.r.o. 10.03.2020
15 KOODIS spol. s.r.o. 10.03.2020
16 SPP - distribúcia, a.s. 13.03.2020
17 UPSVaR NZ / Dohoda č. 20/17/060/86 07.04.2020
18 UPSVaR NZ / Dohoda č. 20/17/060/90 07.04.2020
19 UPSVaR NZ / Dohoda č. 20/17/060/88 07.04.2020
20 DPO SR / Zmluva o  poskytnutí dotácie
č. 320 0001
07.04.2020
21 Kúpna zmluva / G. Majernik, V. Szalaiová 17.04.2020
22 Dodatok č. 1 ku KZ zo dňa 16.12. 2019 S. Baranyay a I. Baranyayová 
r. Molnárová
21.04.2020   
23 Dodatok č. 1 ku KZ zo dňa 18.12. 2019 S. Baranyay a
 I. Baranyayová 
r. Molnárová
21.04.2020
24 Kúpna zmluva / F. Nagy a manž. I. Nagyová 6.05.2020
25 Kúpna zmluva / V. Halák a manž. E. Haláková 7.05.2020
26 Kúpna zmluva / D. Bácsai a E. Kiss 13.05.2020
27 Kúpna zmluva / F. Tóth a manž. A. Tóthová 09.06.2020
 28  Zmluva o úvere č. 20/033/07  11.06.2020  
29 Kúpna zmluva / Ref. kres. cirkev 18.06.2020
30 Kúpna zmluva / Ref. kres. cirkev 18.06.2020
31 Miroslav Kováč MS KOV 19.06.2020
32 Nájomná zmluva / Rimovská D. 19.06.2020
33 Zmluva o dielo 20.06.2020
34 Prima banka / Zmluva o úvere 03.07.2020
35 Zmluva o dielo 06.07.2020
36 Nájomná zmluva / Lelovicsová K. 09.07.2020
37 Nájomná zmluva / Á.-J. Klein, L. Klein 21.07.2020
38 Nájomná zmluva / E. Mériová 21.07.2020
39 Mandátna zmluva / Prima banka Slovensko a.s. 23.07.2020
40 Zmluva o vinkulovaní pp č.169/5020 / Prima banka Slovensko a.s. 24.07.2020   
41 Zmluva o vinkulovaní pp č. 170/2020 / Prima banka Slovensko a.s. 24.07.2020
42 Zmluva o vinkulovaní pp č. 171/2020 / Prima banka Slovensko a.s. 24.07.2020
43 Nájomná zmluva / K. Morvay 31.07.2020
44 Zmluva o dielo č. 1/2020 / Rondis Group s.r.o. 13.08.2020
45 Dodatok č. 1 k zmluve č. 400/180/2017 / ŠFRB 13.08.2020
46 Dodatok č. 1 k zmluve č. 400/178/2017 / ŠFRB 13.08.2020
47 Nájomná zmluva / Kovácsová E. a Horňáček Š. 14.08.2020
48 Zmluva o dielo 6/2020 PHRSR 19.08.2020
49 Nájomná zmluva / Z. Kodai 19.08.2020
50 Nájomná zmluva / T. Bačik 19.08.2020
51 Licenčná zmluva  / DATALAN a.s. 31.08.2020
52 Zmluva č. 2020 MPC NP PoP2 ZŠ 575 31.08.2020
53 Zmluva č. 2020 MPC NP PoP2 MŠ 040 31.08.2020
54 Dohoda 20/17/054/172 8.09.2020
55 Nájomná zmluva - Ľ. Vladár 8.09.2020
56 Nájomná zmluva - M. Bartalošová 8.09.2020
57 Kúpna zmluva - S. Baranyay a I. Baranyay 9.09.2020
58 PD Hrušov / Zmluva o nájme nebytových priestorov 14.09.2020
59 PD Hrušov / Zmluva o nájme nebytových priestorov 14.09.2020
60 PD Hrušov / Zmluva o nájme nebytových priestorov 14.09.2020
61 PD Hrušov / Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 14.09.2020
62 PD Hrušov / Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 14.09.2020
63 PD Hrušov / Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 14.09.2020
64 Nájomná zmluva / M. Patakyová 16.09.2020
65 Nájomná zmluva / V. Tóthová r. Kőrösová 16.09.2020
66 Nájomná zmluva / M. Bede 17.09.2020
67 Nájomná zmluva / L. Kurucz 17.09.2020
68 Kúpna zmluva / G. Farkašová r. Nagyová  
69 Nájomná zmluva / J. Šimko  
70 Dodatok č. 6 3-6 b.j.  
71 Dodatok č. 6 6-6 b.j.  
72 Dodatok č. 7 3-6 b.j.  
73 Dodatok č. 7 6-6 b.j.  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov