Zmluvy 2020

 
P.č. Typ zmluvy/ Obchodný partner Zverejnené pdf
1 GREP Slovakia, spol. s.r.o. 21.01.2020
2 Kúpna zmluva / F. Habán, A. Habánová 03.02.2020
3 Zámenná zmluva / A. Ambrus 07.02.2020
4 Dodatok č. 1312041R46201D01 12.02.2020
5 Kúpna zmluva / L. Macsali, J. Macsaliová 13.02.2020
6 Dohoda o ukončení r.z.KA STAV & HOLDING s.r.o. 26.02.2020
7 Kúpna zmluva / PD Hrušov 28.02.2020
8 Kúpna zmluva / PD Hrušov 28.02.2020
9 Kúpna zmluva / PD Hrušov 28.02.2020
10 Metodicko-pedagogický centrum 2.3.2020
11 Kúpna zmluva G. Majerník, V. Szalaiová 6.03.2020
12 GREP Slovakia, spol. s.r.o. / Dodatok č. 1 6.03.2020
13 KOMPLEX - odpadová spoločnosť s.r.o. 9.03.2020
14 Energiepark s.r.o. 10.03.2020
15 KOODIS spol. s.r.o. 10.03.2020
16 SPP - distribúcia, a.s. 13.03.2020
17 UPSVaR NZ / Dohoda č. 20/17/060/86 07.04.2020
18 UPSVaR NZ / Dohoda č. 20/17/060/90 07.04.2020
19 UPSVaR NZ / Dohoda č. 20/17/060/88 07.04.2020
20 DPO SR / Zmluva o  poskytnutí dotácie
č. 320 0001
07.04.2020
21 Kúpna zmluva / G. Majernik, V. Szalaiová 17.04.2020
22 Dodatok č. 1 ku KZ zo dňa 16.12. 2019 S. Baranyay a I. Baranyayová 
r. Molnárová
21.04.2020   
23 Dodatok č. 1 ku KZ zo dňa 18.12. 2019 S. Baranyay a
 I. Baranyayová 
r. Molnárová
21.04.2020
24 Kúpna zmluva / F. Nagy a manž. I. Nagyová 6.05.2020
25 Kúpna zmluva / V. Halák a manž. E. Haláková 7.05.2020
26 Kúpna zmluva / D. Bácsai a E. Kiss 13.05.2020
27 Kúpna zmluva / F. Tóth a manž. A. Tóthová 09.06.2020
 28  Zmluva o úvere č. 20/033/07  11.06.2020  
29 Kúpna zmluva / Ref. kres. cirkev 18.06.2020
30 Kúpna zmluva / Ref. kres. cirkev 18.06.2020
31 Miroslav Kováč MS KOV 19.06.2020
32 Nájomná zmluva / Rimovská D. 19.06.2020
33 Zmluva o dielo 20.06.2020
34 Prima banka / Zmluva o úvere 03.07.2020
35 Zmluva o dielo 06.07.2020