Zmluvy 2020

 
P.č. Typ zmluvy/ Obchodný partner Zverejnené pdf
1 GREP Slovakia, spol. s.r.o. 21.01.2020
2 Kúpna zmluva / F. Habán, A. Habánová 03.02.2020
3 Zámenná zmluva / A. Ambrus 07.02.2020
4 Dodatok č. 1312041R46201D01 12.02.2020
5 Kúpna zmluva / L. Macsali, J. Macsaliová 13.02.2020
6 Dohoda o ukončení r.z.KA STAV & HOLDING s.r.o. 26.02.2020
7 Kúpna zmluva / PD Hrušov 28.02.2020
8 Kúpna zmluva / PD Hrušov 28.02.2020
9 Kúpna zmluva / PD Hrušov 28.02.2020
10 Metodicko-pedagogický centrum 2.3.2020
11 Kúpna zmluva G. Majerník, V. Szalaiová 6.03.2020
12 GREP Slovakia, spol. s.r.o. / Dodatok č. 1 6.03.2020
13 KOMPLEX - odpadová spoločnosť s.r.o. 9.03.2020
14 Energiepark s.r.o. 10.03.2020
15 KOODIS spol. s.r.o. 10.03.2020
16 SPP - distribúcia, a.s. 13.03.2020
17 UPSVaR NZ / Dohoda č. 20/17/060/86 07.04.2020
18 UPSVaR NZ / Dohoda č. 20/17/060/90 07.04.2020
19 UPSVaR NZ / Dohoda č. 20/17/060/88 07.04.2020
20 DPO SR / Zmluva o  poskytnutí dotácie
č. 320 0001
07.04.2020