Zmluvy 2020

 
P.č. Typ zmluvy/ Obchodný partner Zverejnené pdf
1 GREP Slovakia, spol. s.r.o. 21.01.2020
2 Kúpna zmluva / F. Habán, A. Habánová 03.02.2020
3 Zámenná zmluva / A. Ambrus 07.02.2020
4 Dodatok č. 1312041R46201D01 12.02.2020
5 Kúpna zmluva / L. Macsali, J. Macsaliová 13.02.2020
6 Dohoda o ukončení r.z.KA STAV & HOLDING s.r.o. 26.02.2020
7 Kúpna zmluva / PD Hrušov 28.02.2020
8 Kúpna zmluva / PD Hrušov 28.02.2020
9 Kúpna zmluva / PD Hrušov 28.02.2020
10 Metodicko-pedagogický centrum 2.3.2020
11 Kúpna zmluva G. Majerník, V. Szalaiová 6.03.2020
12 GREP Slovakia, spol. s.r.o. / Dodatok č. 1 6.03.2020
13 KOMPLEX - odpadová spoločnosť s.r.o. 9.03.2020
14 Energiepark s.r.o. 10.03.2020
15 KOODIS spol. s.r.o. 10.03.2020
16 SPP - distribúcia, a.s. 13.03.2020
17 UPSVaR NZ / Dohoda č. 20/17/060/86 07.04.2020
18 UPSVaR NZ / Dohoda č. 20/17/060/90 07.04.2020
19 UPSVaR NZ / Dohoda č. 20/17/060/88 07.04.2020
20 DPO SR / Zmluva o  poskytnutí dotácie
č. 320 0001
07.04.2020
21 Kúpna zmluva / G. Majernik, V. Szalaiová 17.04.2020
22 Dodatok č. 1 ku KZ zo dňa 16.12. 2019 S. Baranyay a I. Baranyayová 
r. Molnárová
21.04.2020   
23 Dodatok č. 1 ku KZ zo dňa 18.12. 2019 S. Baranyay a
 I. Baranyayová 
r. Molnárová
21.04.2020
24 Kúpna zmluva / F. Nagy a manž. I. Nagyová 6.05.2020
25 Kúpna zmluva / V. Halák a manž. E. Haláková 7.05.2020
26 Kúpna zmluva / D. Bácsai a E. Kiss 13.05.2020
27 Kúpna zmluva / F. Tóth a manž. A. Tóthová 09.06.2020
 28  Zmluva o úvere č. 20/033/07  11.06.2020  
29 Kúpna zmluva / Ref. kres. cirkev 18.06.2020
30 Kúpna zmluva / Ref. kres. cirkev 18.06.2020
31 Miroslav Kováč MS KOV 19.06.2020
32 Nájomná zmluva / Rimovská D. 19.06.2020
33 Zmluva o dielo 20.06.2020
34 Dodatok č. 6 3-6 b.j. 20.06.2020
35 Dodatok č. 6 6-6 b.j. 20.06.2020
36 Prima banka / Zmluva o úvere 03.07.2020
37 Zmluva o dielo 06.07.2020
38 Nájomná zmluva / Lelovicsová K 09.07.2020
39 Nájomná zmluva / Á.-J. Klein, L. Klein 21.07.2020
40 Nájomná zmluva / E. Mériová 21.07.2020
41 Mandátna zmluva / Prima banka Slovensko a.s. 23.07.2020
42 Zmluva o vinkulovaní pp č. 171/2020 / Prima banka Slovensko a.s. 24.07.2020
43 Zmluva o vinkulovaní pp č. 170/2020 / Prima banka Slovensko a.s. 24.07.2020
44 Zmluva o vinkulovaní pp č.169/5020 / Prima banka Slovensko a.s. 24.07.2020
45 Nájomná zmluva / K. Morvay 31.07.2020
46 Dodatok č. 1 k zmluve č. 400/178/2017 / ŠFRB 13.08.2020
47 Dodatok č. 1 k zmluve č. 400/180/2017 / ŠFRB 13.08.2020
48 Zmluva o dielo č. 1/2020 / Rondis Group s.r.o. 13.08.2020
49 Nájomná zmluva / Kovácsová E. a Horňáček Š. 14.08.2020
50 Nájomná zmluva / T. Bačik 19.08.2020
51 Nájomná zmluva / Z. Kodai 19.08.2020
52 Zmluva o dielo 6/2020 PHRSR 19.08.2020
53 Zmluva č. 2020 MPC NP PoP2 MŠ 040 31.08.2020
54 Zmluva č. 2020 MPC NP PoP2 ZŠ 575 31.08.2020
55 Licenčná zmluva  / DATALAN a.s. 31.08.2020
56 Dohoda 20/17/054/172 8.09.2020
57 Nájomná zmluva - Ľ. Vladár 8.09.2020
58 Nájomná zmluva - M. Bartalošová 8.09.2020
59 Kúpna zmluva - S. Baranyay a I. Baranyay 9.09.2020
60 PD Hrušov / Zmluva o nájme nebytových priestorov 14.09.2020
61 PD Hrušov / Zmluva o nájme nebytových priestorov 14.09.2020
62 PD Hrušov / Zmluva o nájme nebytových priestorov 14.09.2020
63 PD Hrušov / Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 14.09.2020
64 PD Hrušov / Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 14.09.2020
65 PD Hrušov / Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 14.09.2020
66 Nájomná zmluva / M. Patakyová 16.09.2020
67 Nájomná zmluva / V. Tóthová r. Kőrösová 16.09.2020
68 Nájomná zmluva / M. Bede 17,09.2020
69 Nájomná zmluva / L. Kurucz 17.09.2020
70 Kúpna zmluva / G. Farkašová r. Nagyová 25.09.2020
71 Nájomná zmluva / J. Šimko 25.09.2020
72 Dodatok č. 7 3-6 b.j. 25.09.2020
73 Dodatok č. 7 6-6 b.j. 25.09.2020
74 Nájomná zmluva /H. Balážovičová a L. Döme 29.09.2020
75 Nájomná zmluva / V. Jánošková 29.09.2020
76 UPSVaR / Dohoda č. 20/17/054/316 01.10.2020
77 Nájomná zmluva / A. Bariová 08.10.2020
78 Nájomná zmluva / Š. Klčo a M Gyevátová 08.10.2020
79 Nájomná zmluva / E. Seresová 08.10.2020
80 Nájomná zmluva / M. Rémesová 08.10.2020
81 ZVS / zmluva 3/1000152741 08.10.2020
82 ZD a.s. / zmluva o pripojení 08.10.2020
83 ZSE / zmluva č. 9409602961 08.10.2020
84 MF SR / Zmluva o návr.fin. výpomoci 08.10.2020
85 Ing. Attila Magyar / Zmluva o dielo č 3/2020 09.10.2020
86 Nájomná zmluva Pappová N. 23.10.2020
87 UPSVaR NZ Dohoda č. 20/17/54X/18 23.10.2020
88 Nájomná zmluva Ing. Habánová E. 26.10.2020
89 Nájomná zmluva Lelovicsová K. 26.10.2020

90       Nájomná zmluva Kurucz J.                                                     26.10.2020     

91       Nájomná zmluva Némová M.                                                 26.10.2020     

92      ZSE Zml o združ.dod.elektr.                                                    26.10.2020     

93      Dohoda č.20/17/010/53 UPSVaR NZ                                      29.10.2020      

94     Zmluva č. 597/2020 o poskyt.dot.šport                                    30.10.2020     

95     Zmluva č. 192/2020 o poskyt.dot.CR                                      30.10.2020      

 

96     Zmluva o dielo / Mgr. Karol Horváth                                        13.11.2020       

 

97     Nájomná zmluva / Z. Lakatoš                                                 20.11.2020        

98    Nájomná zmluva / V. Krajčovičová                                          20.11.2020        

99    Nájomná zmluva / T. Ambrus                                                  20.11.2020         

100  Zmluva / Defense Pro s.r.o.                                                    20.11.2020          

101  Nájomná zmluva / J. Kürthi                                                    30.11.2020           

102  Nájomná zmluva / D. Gurányi                                                30.11.2020          

103  Nájomná zmluva / K. Ambrus                                                30.11.2020          

104  Messer Tatragas s.r.o.                                                           30.11.2020          

105  Richtaudit s.r.o.                                                                     30.11.2020          

106   Zmluva o dielo / RRA Šaľa                                                  30.11.2020           

107 Štatistický úrad - Zmluva o výpožičke                                    01.12.2020          

108 Ing. Norbert Szabó - Zmluva o poskyt.služ.                           01.12.2020          

109   Nájomná zmluva / Magyar L.                                               09.12.2020          

110   Zmluva o pripojení č. 122038814                                        09.12.2020          

111   Zmluva o pripojení č. 122038815                                        09.12.2020                                 

112   Nájomná zmluva / Zsoldos Horváth H.                                15.12.2020          

113  Nájomná zmluva / Bácsay J.                                                15.12.2020          

114 Záložná zmluva / MDaV SR                                                  17.12.2020          

115 Nájomná zmluva / A. Farkasová                                           28.12.2020           

116 Kúpna zmluva / M. Szalayová                                              28.12.2020            

117 Kúpna zmluva / RAJO a.s.                                                   28.12.2020            

118 Kúpna zmluva / RAJO a.s.                                                   28.12.2020            

119 Kúpna zmluva / RAJO a.s.                                                   28.12.2020           

120 Nájomná zmluva / Morvai A.                                                20.01.2021           

121 Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409667071           20.01.2021            

122 Zmluva o združenej dodávke elektriny 9409667118           20.01.2021            

123 Dodatok č. 2020/1                                                               27.01.2021             

124 Nájomná zmluva Kubovičova                                              03.2.02021            

 

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov