Zmluvy 2021

P.č.  

Typ zmluvy/ Obchodný partner              

Zverejnené  

pdf  

 

1.            Kúpna zmluva / Ľ. Kolár                                                02. 02. 2021         KZ.pdf 

2.            Memorandum o spolupráci                                           03. 02. 2021          Me.pdf      

3.            Zmluva o budúcej zmluve                                             10. 02. 2021          Zobz.pdf                 

4.           Zmluva o nájme nebyt. priest. H. Nyesová                    12. 02. 2021          Nznp.pdf    

5.           Záložná zmluva č. 400/152/2018                                   25. 02. 2021         ŠFRB.pdf

6.           Zmluva o dielo / K2 ateliér, s.r.o.                                    04. 03. 2021         ZoD.pdf

7.           Kúpna zmluva / J. Titiš                                                   04. 03. 2021         KZ.pdf

8.           Servisná zmluva / Infinity systems, s.r.o.                       08. 03. 2021          SZ.pdf

9.           Kúpna zmluva / I. Nyesová                                            11. 03. 2021          KZ.pdf

10.         Zmluva o výpožička - dodatok                                       18. 03. 2021          dodatok

11.         Dodatok k zmluve o spolupráci / IA MPSVaR SR          23. 03. 2021          Dodatok1.pdf

12.        KZ E. Tanító                                                                    23. 03. 2021         KZ - T

13.        Kúpna zmluva / PD Hrušov                                            25. 03. 2021          KZ MŠ s VJM.pdf

14.        Kúpna zmluva / PD Hrušov                                            25. 03. 2021         KZ ZŠ.pdf

15.        Kúpna zmluva / PD Hrušov                                            25. 03. 2021         KZ MŠ.pdf 

16.        Nájomná zmluva / A. Lakatosová                                   30. 03. 2021         NZ - L A.pdf 

17.        Kúpna zmluva / Z. Véghová                                           21. 04. 2021         KZ_ZV.pdf

18.        Dohoda č. 21-17-060-24 / UPSVaR NZ                         23. 04. 2021         Do24.pdf 

19.        Dohoda č. 21-17-060-25 / UPSVaR NZ                         23. 04. 2021         Do25.pdf   

20.        Dohoda č. 21-17-060-26 / UPSVaR NZ                         23. 04. 2021         Do26.pdf 

21.        Dodatok č. 1 k zmluve č. 305/2020                                29. 04. 2021         Dodatok č.1

22.        Dodatok č.1 k zmluve č. 400/152/2018                          29. 04. 2021         Dodatokč.1kZZ

23.        Dobrovoľná požiarna ochrana SR                                  14. 05. 2021          Zmluva.pdf

24.        Zmluva o úvere 20/033/07                                              04. 06. 2021         Zmluva.pdf

25.        Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-69-007/2021      08. 06. 2021         Darovacia zmluva 2.pdf

26.        Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-69-005/2021      08. 06. 2021         Darovacia zmluva 1.pdf

27.        Nájomná zmluva / A. Varga                                            11. 06. 2021         NZ.pdf 

28.        Kúpna zmluva / J. Burdi                                                 18. 06. 2021         Kúpna zmluva.pdf

29.        Zmluva o spoplupráci / atimark s.r.o.                             22. 06. 2021         ZoS.pdf

30.        Zmluva o spolupráci / RECYKLOGROUP, a.s.             06. 07. 2021          ZoS.pdf

31.        Dodatok č. 2 k Zmluve č. 305/2020 / KOMPLEX          23. 07. 2021          Dodatok č.1.pdf