Zmluvy 2021

P.č.  

Typ zmluvy/ Obchodný partner              

Zverejnené  

pdf  

 

1.            Kúpna zmluva / Ľ. Kolár                                                02. 02. 2021         KZ.pdf 

2.            Memorandum o spolupráci                                           03. 02. 2021          Me.pdf      

3.            Zmluva o budúcej zmluve                                             10. 02. 2021          Zobz.pdf                 

4.           Zmluva o nájme nebyt. priest. H. Nyesová                    12. 02. 2021          Nznp.pdf    

5.           Záložná zmluva č. 400/152/2018                                   25. 02. 2021         ŠFRB.pdf