Zmluvy 2021

P.č.  

Typ zmluvy/ Obchodný partner              

Zverejnené  

pdf  

 

1.            Kúpna zmluva / Ľ. Kolár                                                02. 02. 2021         KZ.pdf 

2.            Memorandum o spolupráci                                           03. 02. 2021          Me.pdf      

3.            Zmluva o budúcej zmluve                                             10. 02. 2021          Zobz.pdf                 

4.           Zmluva o nájme nebyt. priest. H. Nyesová                    12. 02. 2021          Nznp.pdf    

5.           Záložná zmluva č. 400/152/2018                                   25. 02. 2021         ŠFRB.pdf

6.           Zmluva o dielo / K2 ateliér, s.r.o.                                    04. 03. 2021         ZoD.pdf

7.           Kúpna zmluva / J. Titiš                                                   04. 03. 2021         KZ.pdf

8.           Servisná zmluva / Infinity systems, s.r.o.                       08. 03. 2021          SZ.pdf

9.           Kúpna zmluva / I. Nyesová                                            11. 03. 2021          KZ.pdf

10.         Zmluva o výpožička - dodatok                                       18. 03. 2021          dodatok

11.         Dodatok k zmluve o spolupráci / IA MPSVaR SR          23. 03. 2021          Dodatok1.pdf

12.        KZ E. Tanító                                                                    23. 03. 2021         KZ - T

13.        Kúpna zmluva / PD Hrušov                                            25. 03. 2021          KZ MŠ s VJM.pdf

14.        Kúpna zmluva / PD Hrušov                                            25. 03. 2021         KZ ZŠ.pdf

15.        Kúpna zmluva / PD Hrušov                                            25. 03. 2021         KZ MŠ.pdf 

16.        Nájomná zmluva / A. Lakatosová                                   30. 03. 2021         NZ - L A.pdf 

17.        Kúpna zmluva / Z. Véghová                                           21. 04. 2021         KZ_ZV.pdf

18.        Dohoda č. 21-17-060-24 / UPSVaR NZ                         23. 04. 2021         Do24.pdf 

19.        Dohoda č. 21-17-060-25 / UPSVaR NZ                         23. 04. 2021         Do25.pdf   

20.        Dohoda č. 21-17-060-26 / UPSVaR NZ                         23. 04. 2021         Do26.pdf 

21.        Dodatok č. 1 k zmluve č. 305/2020                                29. 04. 2021         Dodatok č.1

22.        Dodatok č.1 k zmluve č. 400/152/2018                          29. 04. 2021         Dodatokč.1kZZ

23.        Dobrovoľná požiarna ochrana SR                                  14. 05. 2021          Zmluva.pdf

24.        Zmluva o úvere 20/033/07                                              04. 06. 2021         Zmluva.pdf

25.        Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-69-007/2021      08. 06. 2021         Darovacia zmluva 2.pdf

26.        Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-69-005/2021      08. 06. 2021         Darovacia zmluva 1.pdf

27.        Nájomná zmluva / A. Varga                                            11. 06. 2021         NZ.pdf 

28.        Kúpna zmluva / J. Burdi                                                 18. 06. 2021         Kúpna zmluva.pdf

29.        Zmluva o spoplupráci / atimark s.r.o.                             22. 06. 2021         ZoS.pdf

30.        Zmluva o spolupráci / RECYKLOGROUP, a.s.             06. 07. 2021          ZoS.pdf

31.        Dodatok č. 2 k Zmluve č. 305/2020 / KOMPLEX          23. 07. 2021          Dodatok č.1.pdf 

32.        Nájomná zmluva / Bakmann Cs                                   21. 09. 2021            Nájomná zmluva - Bakmann Cs..pdf             

33.        Nájomná zmluva / Burdiová A.                                     21. 09. 2021            Nájomná zmluva - Czibula B..pdf 

34.        Nájomná zmluva / Czibula B.                                       21. 09. 2021            Nájomná zmluva - Burdiová A..pdf 

35.        Nájomná zmluva / Farkašová B.                                  21. 09. 2021            Nájomná zmluva - Farkašová B..pdf 

36.        Nájomná zmluva / Gyöpösová D.                                21. 09. 2021            Nájomná zmluva - Gyöpösová D..pdf 

37.        Nájomná zmluva / Horváth K.                                      21. 09. 2021            Nájomná zmluva - Horváth K..pdf 

38.        Nájomná zmluva / Nagy P.                                          21. 09. 2021            Nájomná zmluva - Nagy P..pdf 

39.        Nájomná zmluva / Pálová S.                                       21. 09. 2021            Nájomná zmluva - Pálová S..pdf 

40.        Nájomná zmluva / Rémesová M.                                21. 09. 2021            Nájomná zmluva - Rémesová M..pdf 

41.        Nájomná zmluva / Szalayová I.                                   21. 09. 2021            Nájomná zmluva - Szalayová I..pdf 

42.        Nájomná zmluva / Szarková R.                                  21. 09. 2021             Nájomná zmluva - Szarková R..pdf 

43.        Nájomná zmluva / Szolárd T.                                      21. 09. 2021            Nájomná zmluva - Szolárd T..pdf 

44.        Dodatok k KZ MŠ -PD Hrušov                                    22. 09. 2021            Dodatok k KZ MŠ -PD Hrušov.pdf 

45.        Dodatok k KZ MŠ s VJM -PD Hrušov                         22. 09. 2021           Dodatok k KZ MŠ s VJM -PD Hrušov.pdf 

46.        Dodatok k KZ ZŠ -PD Hrušov                                     22. 09. 2021           Dodatok k KZ ZŠ -PD Hrušov.pdf 

47.        Zmluva o nájme nebytových priestorov                      22. 09. 2021           Zmluva o nájme NP MŠ - PD Hrušov.pdf

             MŠ - PD Hrušov

48.        Zmluva o nájme nebytových priestorov                      22. 09. 2021           Zmluva o nájme PD MŠ s VJM- PD Hrušov.pdf 

             MŠ s VJM- PD Hrušov

49.        Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ -              22. 09. 2021          Zmluva o nájme PD ZŠ -PD Hrušov.pdf 

             PD Hrušov

50.       Zmluva - ZsVS                                                            22. 09. 2021          Zmluva - ZsVS.pdf 

51.       Zmluva - PPA                                                              22. 09. 2021          Zmluva - PPA.pdf 

52.       Rámcová ZoD - Današ s. r. o.                                    22. 09. 2021          Rámcová ZoD - Današ s. r. o..pdf 

53.       Verejné predstavenie - Ifjú Szívek                             23. 09. 2021          Ifjú szivek.pdf 

54.       Zmluva o nájme NP / H. Nyesová                              30. 09. 2021         Nyesová Henrieta.pdf