Profil verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ: Obec Žihárec

Sídlo: 925 83 Žihárec č. 599

Štatutárny zástupca: Alajos Baranyay, starosta obce