Výzvy na predkladanie ponúk

 

Výzva na predloženie ponuky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene

 

Výzva na predloženie ponuky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene

 
 

 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami na realizáciu zákazky:

 

„Rekonštrukcia chodníka v obci Žihárec“

 

vyhlásenej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výkaz-výmer_PDF

Príloha č.3 ZoD Rekonštrukcia chodníkov na ulici Hlavná v obci Žihárec 


Zverejnené dňa: 07.09. 2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami na realizáciu zákazky: „Odstránenie havarijného stavu požiarnej zbrojnice Žihárec“

 
Zverejnené dňa 11.03.2020

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky
v rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami na realizáciu zákazky:
„Rekonštrukcia chodníkov na Hlavnej ulici“ v obci Žihárec
vyhlásenej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovVýzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami na realizáciu zákazky:

 
 

„Rekonštrukcia chodníkov na Hlavnej ulici“ v obci Žihárec

vyhlásenej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 
 
 
 
 
Zverejnené dňa 21.08.2019

 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovv rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami na realizáciu zákazky:
„Rekonštrukcia chodníkov na Hlavnej ulici“ v obci Žihárec
vyhlásenej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovVýzva na predloženie cenovej ponuky
v rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami na realizáciu zákazky:
„Rekonštrukcia chodníkov na Hlavnej ulici“ v obci Žihárec
vyhlásenej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami na realizáciu zákazky:

„Zníženie znečistenia ovzdušia a energetickej náročnosti"

 
vyhlásenej podľa § 117 zákona č. 345/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 
 
 
 
Zverejnené dňa 21. 01. 2019
budovy ZŠ s MŠ Žihárec“Výzva na predloženie cenovej ponuky
v rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami na realizáciu zákazky:
„Zníženie znečistenia ovzdušia a energetickej náročnosti
budovy ZŠ s MŠ Žihárec“

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zadávania zákaziek s nískymi hodnotami na realizáciu zákazky:

 

"Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi - Žihárec"

vyhlásenej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Výzva na predloženie CP

Výkaz výmer

 

Zverejnené dňa: 26.06.2018

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na realizáciu zákazky: „ Kompostáreň Žihárec – zmena stavby pred jej dokončením“

 

Výzva na predloženie ponuky (ZsNH).pdf 

 

Zverejnené dňa: 29.03.2018

 

Archív výziev na predkladanie ponúk

 

2015

 

1) Nákup osobného služobného motorového vozidla pre účely obce Žihárec.    

    do 18.02.2015

 

 

2) Výzva na predloženie cenovej ponuky "Zlepšenie energetickej náročnosti budovy - denný stacionár, Žihárec"

SKM_C224e15052508160.pdf 

 

3) Výzva na predloženie cenovej ponuky "Výstavba detského ihriska - zostava"