Výzvy na predkladanie ponúk

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zadávania zákaziek s nískymi hodnotami na realizáciu zákazky:

 

"Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi - Žihárec"

vyhlásenej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Výzva na predloženie CP

Výkaz výmer

 

Zverejnené dňa: 26.06.2018

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na realizáciu zákazky: „ Kompostáreň Žihárec – zmena stavby pred jej dokončením“

 

Výzva na predloženie ponuky (ZsNH).pdf 

 

Zverejnené dňa: 29.03.2018

 

Archív výziev na predkladanie ponúk

 

2015

 

1) Nákup osobného služobného motorového vozidla pre účely obce Žihárec.    

    do 18.02.2015

 

 

2) Výzva na predloženie cenovej ponuky "Zlepšenie energetickej náročnosti budovy - denný stacionár, Žihárec"

SKM_C224e15052508160.pdf 

 

3) Výzva na predloženie cenovej ponuky "Výstavba detského ihriska - zostava"