Projekty

Obec pod vedením so starostom Alajosom Baranyaym má bohaté skúsenosti s implementáciou investičných a neinvestičných projektov. 

Úspešne realizované projekty v období od r.2000 :

 

 • Rekonštrukcia zdravotného strediska v roku 2002 s 3 nájomnými bytmi.
 
 • Obstarávanie administratívnej budovy pre účely Obecného úradu.
 
 • Projekt Príprava regionálneho manažéra – podnikateľa vo vidieckom turizme, na realizáciu ktorého vypracovala obec Diakovce v spolupráci s partnerskými obcami Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany, Neded a Matúškovo
 
 • Nadstavba 4 bytových jednotiek
 
 • Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žihárec, spolufinancovaná Agentúrou SAPARD v rámci Opatrenia 4b
 
 • Výstavba 4 bytových jednotiek
 
 • Rekonštrukcia obecnej budovy na 4 bytových jednotiek
 
 • Výstavba kanalizácie
 
 • Rozvoj služieb starostlivosti o skupiny občanov ohrozené sociálnym      vylúčením – Terénna sociálna práca v obci Žihárec
 
 • Regenerácia centrálnej časti obce Žihárec
 
 • Nájomný bytový dom – 12 b. j. Nadstavba nad obecným úradom
 
 • Ochrana pred povodňami – Rekonštrukcia jarkov v obci Žihárec
 
 • Prevencia kriminality v obci Žihárec – vybudovanie monitorovacieho kamerového systému