Menu
Obec Žihárec
Obec Žihárec šipka Zsigárd Község
Obec Žihárec
Obec Žihárec Zsigárd Község

Rozšírenie opatrovateľskej služby v obci Žihárec

Rozšírenie opatrovateľskej služby v obci Žihárec

Stručný popis projektu

Názov projektu: Rozšírenie opatrovateľskej služby v obci Žihárec – dopytovo - orientovaný projekt

Kód projektu v ITMS2014+: 312041R642

Miesto realizácie projektu: Obec Žihárec

Výzva - kód Výzvy: Podpora opatrovateľskej služby / OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Operačný program: Ľudské zdroje

Cieľom  projektu  opatrovateľskej služby je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.

Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby je efektívnym nástrojom podpory na zabezpečenie zotrvania občanov v prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ale aj s princípmi EÚ o rozvoji sociálnych služieb orientovaných na občana.

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby  v obci Žihárec vytvorením pracovných miest na celý úväzok pre opatrovateľky. Podporné projektové aktivity – administrácia projektu počas trvania projektových aktivít.

V rámci projektu vytvoríme 10 pracovných miest opatrovateliek pracujúcich na ustanovený týždenný pracovný čas – plný pracovný úväzok.

Primárnou cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia obce , ktorí sú odkázaný na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe, pri starostlivosti o svoju domácnosť, pri základných sociálnych aktivitách, pri dohľade a opatrovateľky obce. Sekundárnou cieľovou skupinou sú príbuzní odkázaného človeka, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu, nechcú, alebo ani nevedia sami zabezpečiť túto starostlivosť.

Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 136 800,00 EUR

Miestom realizácie projektu je obec Žihárec.

Trvanie projektu: 1. 2019 – 12. 2020

Merateľné ukazovatele projektu:

Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí - 10

Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni – 1

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“ 

Dátum vloženia: 25. 7. 2022 11:39
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 7. 2022 11:42
Autor: Správca Webu

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6
1
7 8 9
10 11 12
1
13 14 15 16
17 18 19 20
1
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Obec Žihárec- Zsigárd község

hore