Menu
Obec Žihárec
Obec Žihárec šipka Zsigárd Község
Obec Žihárec
Obec Žihárec Zsigárd Község

.TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI ŽIHÁREC

TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI ŽIHÁREC

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov
so zameraním na prípravu pre opätovné použitie a recykláciu a tiež podpora predchádzania vzniku odpadov

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na prípravu pre opätovné použitie a recykláciu a tiež podpora predchádzania vzniku odpadov.

Dátum začatia realizácie projektu: 06/2023
Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2023

Nenávratný finančný príspevok: 441 950,64 EUR

Druh projektu: Dopytovo - orientovaný
Kód projektu v ITMS2014+:  310011BYX8

TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI ŽIHÁREC

Dátum vloženia: 10. 1. 2024 14:38
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 1. 2024 14:58
Autor: Správca Webu

Obec Žihárec- Zsigárd község

hore