V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E Žihárec

č. 5/2020

O  D A N I  Z   N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2021

 

VZN č. 5/2020 - miestne dane na rok 2021.pdf

 

Zverejnené dňa 15. 12. 2020

 

Návrh

V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E Žihárec

č. .../2020

O  D A N I  Z   N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2021


Návrh


zverejnené dňa 12. 11. 2020

Návrh VZN   O B C E Žihárec O  D A N I  Z   N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2020

 
 
 
 
Zverejnené dňa 28.11.2019

 

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti