Zmluvy 2018

 
Číslo Obchodný partner / Typ zmluvy Zverejnené pdf
1 Culka / Kúpna zmluva 12.1.2018
2 Habán / Kúpna zmluva 12.1.2018
3 Hrušovský / Kúpna zmluva 17.1.2018
4 Šretter / Kúpna zmluva 31.1.2018
5 Baranyay / Dodatok 1 ku KZ 13.2.2018
6 Bencz / Nájomná zmluva 19.2.2018
7 Kumar Kristina / Nájomná zmluva 19.2.2018
8 Vrábel Milan / Nájomná zmluva 19.2.2018
9 Zmluva o dielo / RRA Šaľa 6.4.2018

 

Číslo Obchodný partner / Typ zmluvy Zverejnené pdf
10 Zmluva o dielo / RRA Šaľa 6.4.2018
11 Zmluva o dielo / RRA Šaľa 6.4.2018
12 Zmluva o dielo / RRA Šaľa 6.4.2018
13 Zmluva o dielo / RRA Šaľa 6.4.2018
14 Dohoda / ÚPSVaR NZ 29.05.2018
15 Dohoda / ÚPSVaR NZ 29.05.2018
16 Dohoda / ÚPSVaR NZ 29.05.2018
17 DPO SR/ Zmluva č 38 592 29.05.2018
18 SPP/ Zmluva o podm_rozšír_distr_siete 29.05.2018

 

6.4.2018
Číslo Obchodný partner / Typ zmluvy Zverejnené pdf
19 Burdi M/ Nájomná zmluva 29.05.2018
20 Novák J/ Nájomná zmluva 29.05.2018
21 Habánová E/ Nájomná zmluva 29.05.2018
22 Ján Baranyai/ Lívia Baranyaiová/
Kúpna zmluva
29.05.2018
23 Ladislav Baranyay/ Gabriel Baranyay/
Kúpna zmluva
29.05.2018
24 Bautech Šaľa s.r.o./ Dodatok 3 k zmluve
o dielo č. 4/2016
29.05.2018
25 Dodatok č. 2 Baranyay Sándor 5.6.2018
26 Prima banka a.s.,/ Zmluva o úvere 11.6.2018
27 R.Hrušovský/Ľ.Hrušovská
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve 
29.06.2018

 

Číslo Obchodný partner / Typ zmluvy Zverejnené pdf
28 SITI s.r.o. / Zlmuva o poskyt služieb 29.06.2018
29 BGA / Zmluva o poskyt dotácie 29.06.2018
30 UPSVaR NZ / Dohoda č.18/17/060/209 29.06.2018
31 Vlastivedné múzeum/ Zmluva o výpožičke 29.06.2018
32 BAUTECH PROJEKT, s.r.o. / Dodatok č.4
k zmluve o zadanie zákazky
29.06.2018
33 Prima banka/ Zmluva o termínovanom úvere 29.06.2018
34 Zmluva o dielo 7 31.07.2018
35 Zmluva o dielo 8 31.07.2018
36 Burdi/ Pelikánová / Kúpna zmluva 06.08.2018

 

Číslo Obchodný partner / Typ zmluvy Zverejnené pdf
37 Kubovič Tibor / Nájomná zmluva 06.08.2018
38 Rémesová Margita / Nájomná zmluva 06.08.2018
39 ŠFRB 09.08.2018
40 BGA Zrt. 09.08.2018
41 SPP - distribúcia, a.s. / Dohoda  16.08.2018
42 MDaV SR /
Zmluva o poskytnutí dotácie 0130-PRB/2018
17.08.2018
43 SFRB 31.08.2018
44 ÚVSR - PRŠ 07.07.2018
45 Západoslov distrib, a.s. 07.07.2018

 

Číslo Obchodný partner / Typ zmluvy Zverejnené pdf
46 Döme J / Nájomná zmluva 07.07.2018
47 Zajcsek T / Nájomná zmluva 07.07.2018
48 Dodatok č. 2 k zmluve č. 20/009/17 12.09.2018
49 Zmluva č. 128363 08U03 27.09.2018
50 RRA 8.10.2018
51 Horváth 17.10.2018
52 Koodis 17.10.2018
53 ZoDrra 17.10.2018
54 ZoDrra 17.10.2018

 

Číslo Obchodný partner / Typ zmluvy Zverejnené pdf
55 ZoDrra 17.10.2018
56 RIGHTAUDIT s.r.o.,

Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb

05.11.2018
57 ÚPSVaRNZ - Dodatok č 1 2018/27072/9 06.11.2018
58 ÚPSVaRNZ - Dodatok č 1 2018/23174/14 06.11.2018
59 ÚPSVaRNZ - Dodatok č 1 2018/23172/15 06.11.2018
60 ÚPSVaRNZ - Dodatok č 2 2018/27072/11 06.11.2018
61 Mgr. Karol Horváth / Zmluva o dielo 06.11.2018
62 Prima banka / Zmluva o terminovanom úvere 
č. 20/004/18
06.11.2018
63 DEVELOP GROUP dodatok č. 4 19.11.2018

 

Číslo Obchodný partner / Typ zmluvy Zverejnené pdf
64 DEVELOP GROUP dodatok č. 4 19.11.2018
65 SPP 27.11.2018
66 UPSVaR NZ dohoda č 18/17/50j/54/NS 27.11.2018
67 UPSVaR NZ dohoda č 18/17/059/11/NP 27.11.2018
68 Bautech Šaľa s.r.o.ZoD 4/2018 10.12.2018
69 KOODIS spol s r.o. / Mandátna zmluva 10.12.2018
70 MVSR 10.12.2018
71 DEVELOP GROUP dodatok č. 5 3-6 bj 18.12.2018
72 DEVELOP GROUP dodatok č. 5 6-6 bj 18.12.2018
Číslo Obchodný partner / Typ zmluvy Zverejnené pdf
73 MAS Dolné Považie 19.12.2018
74 Baztech Šaľa s.r.o. Dodatok 19.12.2018