Menu
Obec Žihárec
Obec Žihárec šipka Zsigárd Község
Obec Žihárec
Obec Žihárec Zsigárd Község

Nájomné bývanie

Obec Žihárec ponúka bývanie v nájomných bytoch, ktoré boli postavené s podporou štátu. Ak máte záujem o bývanie v takomto byte, postupujte nasledovne:

  1. Preštudujte si všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023 o podmienkach nájmu nájomných bytov v obci Žihárec zo dňa 2.10.2023 (VZN č.5/2023)
  2. Preštudujte si Domový poriadok (Domový poriadok)
  3. Vyplňte žiadosť o pridelenie nájomného bytu a spolu s prílohami ju odovzdajte na Obecnom úrade (Žiadosť, prílohy)

V prípade, že vaša žiadosť obsahuje všetky povinné údaje a prílohy, bude zaevidovaná.

Bytová komisia preskúma všetky podané žiadosti a následne dá návrh starostovi na schválenie konkrétneho nájomcu, ktorý v zmysle zásad hospodárenia s majetkom obce Žihárec je oprávnený uzatvárať zmluvy.

V prípade otázok týkajúcich sa nájomných bytov sa môžete informovať na Obecnom úrade kedykoľvek počas úradných hodín.


Obec Žihárec- Zsigárd község

hore