Menu
Obec Žihárec
Obec Žihárec šipka Zsigárd Község
Obec Žihárec
Obec Žihárec Zsigárd Község

Komisie OZ

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 

 1. Predseda komisie: Erika Habánová, Ing.
 2. Členovia komisie: Krisztina Udvaros, Mgr., Veronika Varga, Ing., Mgr.

Finančná komisia:

 1. Predseda komisie: Veronika Varga, Ing., Mgr.
 2. Členovia komisie: Zuzsanna Kürthy, Mgr., Ildikó Szalaiová, Ing.

Bytová komisia:

 1. Predseda komisie: Tóth Gabriel
 2. Členovia komisie: Beáta Tóth, Habán Ladislav, Bc., Habán Štefan, Baranyay Anna

Mandátová komisia:

 1. Predseda komisie: Habán Ladislav, Bc.
 2. Členovia komisie: Krisztina Udvaros, Mgr., Kamila Ambrusová

Obecná rada:

 1. Ladislav Habán Bc.,
 2. Krisztina Udvaros, Mgr.
 3. Csaba Nagy

Obec Žihárec- Zsigárd község

hore