Menu
Obec Žihárec
Obec Žihárec šipka Zsigárd Község
Obec Žihárec
Obec Žihárec Zsigárd Község

Zasadnutie OZ

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žihárci, sa bude konať dňa 28. marca 2024 o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Žihárci.


Návrh programu – Programtervezet

 1. Otvorenie zasadnutia – Az ülés megnyitása
 2. Správa návrhovej a mandátovej komisie – A javasló és mandátumvizsgáló bizottság beszámolója
 3. Schválenie programu rokovania 12. zasadnutia OZ – A 12. ülés programjának jóváhagyása
 4. Určenie zapisovateľa zápisnice – A jegyzőkönyvvezető kinevezése
 5. Kontrola uznesení – Határozatok ellenőrzése
 6. Správa hlavného kontrolóra z tematickej kontroly (zverejňovanie) – A főellenőr jelentése a tematikus ellenőrzésről
 7. Správa hlavného kontrolóra z tematickej kontroly (kontrola prevodov majetku obce) – A főellenőr jelentése a tematikus ellenőrzésről
 8. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Žihárec – Általános érvényű rendelet Žihárec község költségvetéséből történő támogatások nyújtásának feltételeiről
 9. Úprava rozpočtu – Költségvetés módosítása
 10. Žiadosť o prenájom KD – Kultúrház bérbeadási kérvény
 11. Žiadosť o predaj pozemku – Telek eladási kérvények
 12. Žiadosti o poskytnutie dotácií – Kérvények támogatás nyújtásához
 13. Referát bytovej komisie – A lakásbizottság beszámolója
 14. Rôzne – Egyéb
 15. Diskusia – Vita
 16. Záver – Befejezés

Peter Jónás
starosta obce | polgármester

Dátum vloženia: 21. 3. 2024 10:24
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 3. 2024 10:27
Autor: Správca Webu

Udalosti

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4
1
5 6 7
8 9
1
10
1
11 12 13 14
15 16 17 18
1
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1
1
2 3 4

Obec Žihárec- Zsigárd község

hore